About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Event

Topsectoren en het buitenlands beleid: naar een geïntegreerde strategische agenda

Economische diplomatie is een van de speerpunten van het huidige kabinet. Maar hoe verhoudt dit zich tot het Topsectorenbeleid? Welke instrumenten zijn beschikbaar en wat is hier de rol van het bedrijfsleven, in het bijzonder de Nederlandse topsectoren? Strategische samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is hier van groot belang. Op welke wijze kan deze samenwerking het beste vorm krijgen?

Deze vragen staan centraal in het tijdens het vierde Haagse Innovatiedebat, dat plaats zal vinden op 9 januari 2012 bij HCSS, Lange Voorhout 16, Den Haag. De heer L.J. Brinkhorst zal het debat voorzitten.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de reeks “Topsectoren in Perspectief” (zie de PDF) waarin strategische debatten worden georganiseerd over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse concurrentievermogen. Deze debatreeks is onderdeel van het programma Strategy and Change (S&C), een gezamenlijk initiatief van HCSS en TNO, en wordt in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie georganiseerd. Het betreft besloten ronde tafel discussies met een select gezelschap.

De Haagse Innovatiedebatten beogen bij te dragen aan een samenhangend en toekomstgericht Topsectorenbeleid dat de afzonderlijke sectorale agenda’s combineert en overstijgt door het kabinetsbeleid in breder perspectief, zoals internationale economische en geopolitieke verhoudingen, cross-sectorale uitdagingen en maatschappelijke innovatie, te plaatsen. In dit kader heeft S&C eerder de publicatie ‘Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten’ uitgebracht. Dit is een bundel met korte verkenningen voor de negen topsectoren die in februari is aangeboden aan minister Verhagen.


Lees meer informatie over de Haagse Innovatiedebatten >> zie de PDF
Ga naar de publicatie “Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten”Downloads:

Download event PDF

Details

9 January 2012

HCSS, Lange Voorhout 16, Den Haag

start 15:00 - end 17:00

This event can be found in these programs:

Global Trends Security Resources