Global Trends

Reports

24 June 2016

Strategic Monitor: The Wheel of Fortune (NL)

Nationale veiligheid begint bij strategische anticipatie: wat zijn de risico’s voor de Nederlandse nationale veiligheid? Hoe kan Nederland zich daar tegen beschermen? En welke keuzes én investeringen zijn daarvoor noodzakelijk?
De HCSS Strategische Monitor analyseert mondiale trends in coöperatie, confrontatie en conflict en brengt de belangrijkste veiligheidsrisico’s in beeld voor Nederland.

Read more

24 June 2016

Strategic Monitor: The Wheel of Fortune

National security starts with strategic anticipation: what are the risks for the Dutch national security? How can the Netherlands prepare for this, and what choices and investments are needed in order to do so?

Read more

10 July 2015

Internationale Materieelsamenwerking

In het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over internationale materieelsamenwerking heeft de IBO-werkgroep behoefte aan (i) een analyse van landen die een geschikte partner zijn voor Nederland bij de samenwerking met betrekking tot
defensiematerieel met (ii) inzicht in succes- en faalfactoren wat betreft internationale samenwerkingsvormen en (iii) geïntegreerde contracten.

Read more

15 April 2015

Future Contours of Agriculture and Food

Agriculture and food are central to the economic security for the Netherlands specifically, but also for the EU in a broader sense. Overall, both security of demand and supply are of vital importance for the economic security of the Dutch agriculture and food sector.

Read more

More reports

19 March 2015

Beyond the Welfare State

20 April 2012

Food Security

30 January 2009

Future Issue: Russia

1 November 2007

Future Issue: Urbanisation