About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Bezuinigen op hulp, cultuur en defensie is paard achter de wagen (NL)

18 July 2012

Neem ontwikkelingssamenwerking. Het plan van de VVD om het budget van 4,4 miljard euro terug te brengen naar 1,4 miljard euro betekent het einde ervan. Het resterende bedrag is voldoende voor verplichte afdrachten aan bijvoorbeeld Europese Unie, Wereldbank en asielzaken. Het argument voor deze dramatische ingreep is volgens VVD-fractievoorzitter Stef Blok simpel: waarom zouden we onze morele plicht ten opzichte van de armen willen afkopen via de overheid? Als mensen wat willen, moeten ze maar wat overmaken aan Oxfam Novib of Artsen zonder Grenzen. Maar met ontwikkelingssamenwerking koop je ook goodwill, dus invloed. Blok ziet ook over het hoofd dat vanuit dit budget ambassades worden gefinancierd. Een ingreep van miljarden betekent sluiting van het overgrote deel van de ambassades in Afrika. Maar Afrika is een grondstoffenrijk opkomend continent, waar je als kennisintensieve handelsnatie omwille van eigenbelang aanwezig wilt zijn.

Dan defensie. Als het aan PvdA, PVV en SP ligt, gaat er een miljard van het budget af. Het resultaat is dat de krijgsmacht niet meer inzetbaar is. Waarom? Het budget bedraagt na de bezuinigingen van het vorige kabinet 7,3 miljard euro. Daar gaat 1,2 miljard van af voor pensioenen en wachtgelden. Het echte budget is dus krap 6 miljard. Twee derde van dat bedrag wordt aan personeel besteed; de rest aan de instandhouding van de organisatie en wat investeringen. Een nieuwe korting van ruim een miljard bekent dat er alleen nog maar geld is om salarissen te betalen. Dat levert een krijgsmacht op van personeel zonder materieel of er moet een heel krijgsmachtdeel worden opgeofferd. Zeker is dat Nederland zijn grondwettelijke taken - bescherming van onze belangen en bevordering van de internationale rechtsorde - niet meer met enige geloofwaardigheid kan uitvoeren.

Ontwikkelingssamenwerking en defensie bepalen in belangrijke mate de Nederlandse positie in het buitenland. Schaf je die activiteiten grotendeels af, dan wordt Nederland een free rider. Nederland isoleert zich en kan zijn belangen - een typisch VVD-thema - niet meer adequaat meehelpen beschermen. Dit kost welvaart en veiligheid.

Tot slot cultuur. Op een budget van 900 miljoen euro wordt 200 miljoen gekort. Dat leidt tot kaalslag, want mogelijk moet de helft van de culturele instellingen de deuren sluiten. Ook hier geldt dat neveneffecten over het hoofd worden gezien. Buitenlandse bedrijven vormen samen met buitenlandse kenniswerkers een belangrijk fundament onder onze kenniseconomie. Echter, die bedrijven hoeven hier niet te blijven. Dat is afhankelijk van het vestigingsklimaat, dat meer is dan fiscale maatregelen. Voor werknemers en kenniswerkers geldt vooral of Nederland een leuk land is om in te leven. Als er weinig te beleven valt en sprake is van afkeer ten opzichte van buitenlanders, is het antwoord nee. En dat nee klinkt steeds vaker.

Zie ontwikkelingssamenwerking, defensie en cultuur eens als investeringen in de positie van Nederland. Dan zijn het ineens investeringen waarin je niet straffeloos kunt snijden.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

News

8 October 2012

Defensie waarborgt waarde voor Nederland

Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) heeft in opdracht van Defensie de baten van de krijgsmacht in kaart gebracht. De bevindingen zijn samengevat in het rapport ‘De Waarde van Defensie’.

Read more

HCSS in the media

21 September 2012

Rob de Wijk over deelname aan internationale missies op Radio 1

Rob de Wijk geeft in Radio 1 zijn ‘Droomrede’. Dit naar aanleiding van Prinsjesdag en de troonrede.

Read more

Column

19 September 2012

Visionair kabinet moet impopulaire boodschap zien te verkopen

Het besluit van de Europese Centrale Bank om onbeperkt staatsobligaties te kunnen opkopen, maakt duidelijk dat gekozen politieke leiders de eurocrisis niet kunnen oplossen.

Read more

Column

13 September 2012

Surprises at the Dutch parliamentary elections

The Netherlands has re-established itself firmly in the center of European and euro politics. The victory of government party VVD and the spectacular return of the social democratic Labour Party PvdA have resulted in a political shift towards the middle ground. Anti-European parties on the radical left and right performed less well than expected or suffered losses.

Read more

News

10 September 2012

Slimme strijdkrachten (NL)

Het gebied van de militair-specifieke technologie, ontwikkeld in een door de overheid gecontroleerde omgeving, krimpt.

Read more

Column

7 September 2012

Hoog tijd dat een nieuwe regering het buitenland herontdekt (NL)

De verkiezingen gaan over Europa, zeggen politici. Oog voor de buitenwereld is mooi, maar wat partijen van het buitenlandbeleid vinden is mij onduidelijk.

Read more

Column

7 September 2012

Politiek en planbureau zijn blind voor de noodzaak van defensie (NL)

Ongewild zou defensie wel eens een cruciaal onderwerp tijdens de formatie kunnen worden.

Read more

Column

25 June 2012

Politici blijken in eurocrisis rampzalige crisismanagers (NL)

Europa haalde zondag opgelucht adem toen de uitslag van de Griekse verkiezingen bekend werd. Ikzelf vond de angst voor de linkse Syriza-partij wat overtrokken. Wat die partij wil, gaat uiteindelijk toch gebeuren: heronderhandelingen tussen Griekenland en de EU over de voorwaarden van de financiële steun.

Read more

Column

6 June 2012

Do more with less money? Only possible with European defence

In 1989, just after the fall of the Berlin wall, I finished a dissertation on Nato. My conclusion was that the organisation was in crisis.

Read more

Column

6 June 2012

Meer doen met minder geld kan alleen met Europese defensie (NL)

In 1989, vlak voor de val van de Berlijnse Muur, promoveerde ik op een proefschrift over de Navo. Ik constateerde dat de organisatie in crisis verkeerde.

Read more