About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Burgerforum spant burgers gemakzuchtig voor anti-EU-karretje

15 March 2013

Meer dan 50.000 handtekeningen heeft het Burgerforum EU opgehaald. Al die mensen zijn tegen sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU en als dat toch gebeurt, moet de Nederlandse bevolking zich over die overdracht kunnen uitspreken. Klinkt logisch en redelijk.

Toch is er iets vreemds. Nergens kan ik een doorwrocht betoog op de website vinden over wat het alternatief is als de Nederlandse burger massaal 'nee' tegen de overdracht aan bevoegdheden zegt. Moet Nederland dan uit EU en euro? Bovendien begrijp ik sommige initiatiefnemers niet. Neem Arjo Klamer, eurosceptisch econoom. Hij behoorde bij de zeventig economen die in 1997 terecht waarschuwden dat er geen monetaire integratie kan zijn zonder politieke unie. Nu die euro er toch is gekomen, wil hij geen unie. Volgens zijn eigen redenering moet dat dan tot het einde van de euro leiden. Maar kan dat zonder chaos en gigantisch aan welvaart in te boeten? Veel serieuze economen denken van niet.

Gemakzuchtig gespeculeer
Een andere initiatiefnemer, Thierry Baudet, schreef in 'Pro Europa, dus tegen de EU', dat een federatief Europa niet kan werken omdat de verschillen te groot zijn. Hij wijst op België, want daar is 'het separatisme sterker dan ooit'. Klopt. En dat geldt ook voor Catalonië en Schotland. Separatisten stellen echter wel hun land, maar niet de Unie ter discussie. En federaties kunnen heel succesvol zijn. Zie Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Baudets conclusie dat een Europese federatie onmogelijk is, is gemakzuchtig gespeculeer. Dat geldt ook voor zijn constatering dat er nooit één 'volksstem' op Europees niveau kan zijn. De Baudets van de 19de eeuw konden zich ook niet voorstellen dat na de Amerikaanse burgeroorlog de VS een levensvatbare federatie werden, inclusief een collectief nationaal gevoel dat ondanks de diversiteit van vandaag de dag nog steeds springlevend is.

Het probleem van het Burgerforum is dat je van denkers mag verwachten dat ze nauwgezet de alternatieven uiteenzetten voor hetgeen ze zich tegen verzetten. Baudet wil af van gemeenschappelijke regelgeving, het Europees Parlement en uiteindelijk ook de euro. De EU mag niet meer dan een vrijhandelszone zijn. Ik vermoed dat de overige initiatiefnemers samen met Baudet ook naar die Europese vrijhandelszone verlangen, hoewel dat nergens op hun website blijkt. Als mijn vermoeden juist is, volgt de vraag hoe je de huidige Unie zonder kleerscheuren ombouwt tot zo'n vrijhandelszone. En gaan we niet collectief failliet als we de euro afschaffen? Alleen de PVV denkt dat uittreden gratis is, maar volgens ING kost het uittreden van Italië, Spanje en Griekenland 339 miljard euro. Als Duitsland zou uittreden, zou volgens de UBSbank de economie gedurende het eerste jaar 20 tot 25 procent krimpen.

Compromisloze politici
Zolang ik geen behoorlijk onderbouwd verhaal zie over hoe het Burgerforum wat wil bereiken, zie ik dit initiatief als het zoveelste bewijs dat met intellectuele gemakzucht en onverantwoordelijke mobilisering van de burger uw en mijn welvaart op het spel worden gezet. Daarmee plaatst het initiatief zich in de zelfde categorie van gedrag als dat van separatistische, nationalistische, populistische, compromisloze en feitenvrije politici waarvan we er momenteel te veel in Europa hebben.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

Column

5 April 2013

Leider Noord-Korea is een amateur en dat maakt hem gevaarlijk

Met de bevolking heb ik te doen, maar stiekem vond ik de Noord-Koreaanse communistische oorlogsretoriek wel vermakelijk. Een overblijfsel van de Koude Oorlog. Inmiddels vraag ik mij af of dat wel terecht is.

Read more

Column

2 April 2013

Cyprus-crisis geeft toch vertrouwen in de toekomst van de EU

Even kreeg ik de indruk dat ik deze weken een Europese variant meemaakte van de blunder die het kabinet-Rutte maakte met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het bleek een plan dat in een achterafkamertje was bedacht, maar totaal niet aansloot bij verwachtingen van de burger. Maatschappelijk protest stopte het project en er werd naar een aanvaardbaarder alternatief gezocht.

Read more

Column

22 March 2013

Meer conflicten in de buurt, maar Europa breekt defensie af

Raar dat politieke leiders risicovolle militaire avonturen aangaan in een tijd van bezuinigingen op hun krijgsmachten. De Franse president Hollande en de Britse premier Cameron willen geen stabilisatiemacht om in Syrië vrede te brengen, maar opheffing van het wapenembargo

Read more

Column

8 March 2013

Debat over schaliegas gaat over voorlopig ongegronde angsten

De topmannen van multinationals als DSM en Akzo-Nobel, gesteund door werkgeversorganisatie VNO-NCW, luidden onlangs de noodklok: Nederland verliest aan concurrentiekracht. Het heeft alles te maken met de schaliegas en -olie revolutie in de Verenigde Staten. De energieprijs in de VS is door die revolutie nog maar een fractie van die in Europa.

Read more

Column

22 February 2013

Het debat over de toekomst van Europa is nauwelijks gevoerd

Tijdens zijn 'troonrede', vorig jaar september, riep voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Unie op tot een wijziging van het verdrag van de EU om een federatie van natiestaten mogelijk te maken. Hij leek een bond van samenwerkende soevereine staten voor te stellen die hun zelfstandigheid behouden, maar op een aantal gebieden hun soevereiniteit opgeven.

Read more

Column

15 February 2013

Door troosteloze EU-begroting doemt angstbeeld Japan op

Ezra Vogel beschreef in 'Japan as Number One' (1979) hoe dat land zich in hoog tempo ontwikkelde tot de belangrijkste, meest innovatieve economie van de wereld. Helaas liep het anders. Rond 1990 stagneerde het land. De staatsschuld explodeerde. De jaren negentig gingen verloren. En nog steeds worstelt Japan met een kwakkelende economie.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends