About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - HCSS in the media

De veiligheid van ons voedsel

2 July 2013

De zogenaamde ‘zalmonella’-crisis en ‘paardengate’ hebben het vertrouwen van de Nederlandse consument in de veiligheid van ons eten aan het wankelen gebracht. De voedselschandalen roepen de vraag op of het voedselveiligheids-
beleid wel toereikend is.

Marjolein de Ridder en Frank Komrij schreven hierover onlangs een artikel, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Openbaar Bestuur  (Kluwer). Openbaar Bestuur is een vakblad voor bestuurders dat artikelen biedt over voor de overheidssector relevante beleidsterreinen.

Het artikel betoogt dat de risicogebaseerde benadering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een adequate en kosteneffectieve strategie is voor het handhaven van de voedselveiligheid. Alhoewel voedselincidenten regelmatig voorkomen, blijven de gevolgen voor de volksgezondheid doorgaans beperkt. Het is echter wel van groot belang dat middels onderzoek op toekomstige dreigingen voor de voedselveiligheid wordt geanticipeerd. Ook is nauwere internationale samenwerking nodig om risico’s verbonden met de internationalisering van de voedselketen aan te pakken.

Het volledige artikel kunt u lezen in Openbaar Bestuur, jaargang 23, nummer 6, juni 2013

Experts on this news

Strategic Analyst

Marjolein de Ridder

Marjolein de Ridder is a strategic analyst at HCSS. She holds a degree in Political Science from the University of Leuven and a Master’s degree in International Relations and Diplomacy from Leiden University and the Clingendael Institute.

Related news

News

5 June 2013

Report: Coltan, Congo and Conflict

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) is launching a new report today, Coltan, Congo and Conflict. The report evaluates the links between coltan trade and violence in the east of the Democratic Republic of Congo (DRC) and examines the potential for recent legislation to break such links and reduce conflict.

Read more

News

7 March 2013

The European Phosphorus Platform.

One of Europe’s mayor challenges in the 21st century is the availability of the irreplaceable natural resource Phosphorus. Phosphorus is essential for our worldwide food security. It can and should be treated in more sustainable ways.

Read more

News

7 March 2013

Mansveld blij met ketenakkoord fosfaatkringloop

Den Haag – Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu noemt de resultaten van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop tot nu toe veelbelovend.

Read more

News

27 February 2013

Report: The Emerging Geopolitics of Food

Critical sectors of the Dutch agricultural complex are dependent on imported raw materials from the rest of the world and are therefore vulnerable to supply disruptions resulting from geopolitical developments. This report explores how the Dutch government could strengthen the resilience of the Dutch agro-food system and mitigate risks to the supply of critical raw material imports.

Read more

News

27 February 2012

It’s food, stupid! - De toestand in de wereld

Derde debatavond dinsdag 6 maart: Voedsel verandert mondiale machtsverhoudingen

Read more