About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

Defensie waarborgt waarde voor Nederland

8 October 2012

De baten van de krijgsmacht zijn, in tegenstelling tot de kosten, voor het Nederlandse publiek onvoldoende zichtbaar. Het gevolg is dat het publieke en politieke debat vaak gaat over de hoogte van het defensiebudget en de krijgsmacht in one-liners als ‘het is te duur’ en ‘we hebben genoeg gedaan’ wordt weggezet. Dát en hoe de krijgsmacht de belangen van Nederland dient krijgt veel te weinig aandacht. Deze studie toont aan dat dit niet terecht is en dat Nederland zich hiermee aantoonbaar te kort doet.

Deze studie zet voor het eerst de veelzijdige waarde van de krijgsmacht voor ons land op een rij. De baten zijn soms abstract, zoals vrijheid, soms concreet, zoals verminderde piraterij, en vaak in harde euro’s uit te drukken, zoals de effecten op de werkgelegenheid in Nederland. Meer dan we beseffen creëert en waarborgt defensie waarde. Dat is de kern van dit rapport.

Een aantal conclusies uit het rapport:
• Piraterij treft het Nederlandse bedrijfsleven direct. Nederlandse schepen lopen het risico gekaapt te worden en piraterij bedreigt het vrije goederenvervoer van en naar Nederlandse havens. De wereldwijde schade werd in 2011 op 7 miljard dollar geschat. Bijna de helft van de containers die in Rotterdam worden verwerkt gaan door zeegebieden waar piraten actief zijn.
• De Nederlandse defensie-industrie zet jaarlijks ruim 3 miljard euro om. Tweederde van dat bedrag wordt geëxporteerd. Defensiebedrijven bieden hoogwaardige werkgelegenheid aan 15.000 mensen. Zonder een vitale Nederlandse defensie heeft deze sector nauwelijks overlevingskansen.
• Defensie is een van de grootste opleidingsinstituten van ons land. In totaal levert defensie ongeveer 6.000 gediplomeerden per jaar af, die zeker na hun tijd bij defensie een belangrijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie hebben.
• In 2011 werd de krijgsmacht 2226 maal in Nederland ingezet ter ondersteuning van de civiele hulpdiensten en nationale en lokale overheden.
• De jaarlijkse schade door cybercriminaliteit in Nederland wordt tussen de 20 en 30 miljard euro geschat. Beschermende maatregelen kunnen aanvallen verminderen, maar met een beperkte offensieve cybercapaciteit van defensie kunnen ze mogelijk worden voorkomen.
• De defensiebegroting is de afgelopen jaren fors gedaald tot een historisch laag niveau. Nederland geeft minder dan het gemiddelde van vergelijkbare landen aan Defensie uit en heeft een relatief kleine krijgsmacht.
• Grote besparingen door efficiëntiewinst zijn na jaren van bezuinigingen niet meer te boeken. Het verder snijden in defensie kost onherroepelijk slagkracht, waarbij relatief kleine kortingen al snel grote negatieve gevolgen betekenen voor het vermogen om de krijgmacht nationaal in te zetten en internationaal naar behoren bij te dragen.

U kunt het rapport hier downloaden.

Waarde van Defensie in de media

Beluister hier het interview van BNR met Rob de Wijk.

''Bezuinigen op Defensie oliedom'' -  BNR

''Door al afgesproken bezuinigingen is de ambitie van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht niet haalbaar.'' - Haarlems Dagblad

''Door al afgesproken bezuinigingen is de ambitie van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht niet haalbaar'' - Brabants Dagblad

''De waarde zit niet alleen in het bewaken van de veiligheid, maar onder meer ook in de aanpak van piraterij en de hulp bij rampen en calamiteiten.'' - Eindhovens Dagblad

'' De Nederlandse krijgsmacht wordt onherstelbaar aangetast als er meer op wordt bezuinigd dan nu al het geval is. '' - Nederlands Dagblad

'' Door de bezuinigingen in het verleden de veelzijdige inzetbaarheid van het leger sterk in het gedrag is gekomen. De 'getraindheid, zelfbescherming en inzetbaarheid' zouden in het ding zijn. '' - Omroep Brabant

''Door al afgesproken bezuinigingen is de ambitie van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht niet haalbaar. Nog eens snijden zou een tijdelijke dip volgens de onderzoekers veranderen in een 'structureel onvermogen om internationaal naar behoren bij te dragen'.'' - Algemeen Dagblad

''Bezuinigen op defensie lijkt een automatisme te zijn geworden''. - Volkskrant

''De waarde zit niet alleen in het bewaken van de veiligheid, maar onder meer ook in de aanpak van piraterij en de hulp bij rampen en calamiteiten. 'De mate van afhankelijkheid is inmiddels zo groot dat Nederland zonder krijgsmacht niet is opgewassen tegen grote rampen of calamiteiten.''' - Parool

''Alleen Canada heeft omgerekend minder militairen'' - NOS Nieuws

''De Grondwet stelt dat de krijgsmacht de belangen van het land moet beschermen en de internationale rechtsorde moet bevorderen. Het is nu al de vraag volgens hem of met de maximale inzet die het leger nu kan doen - een marineschip tegen piraterij en een kleine missie in Kunduz - nog wel een „geloofwaardige invulling” wordt gegeven aan de Grondwet.'' - De Telegraaf

''Het getuigt van een weinig realistische kijk op de werkelijkheid als men, na vele jaren van niet alleen 'vet' maar ook operationele slagkracht wegsnijden, nog grote besparingen door efficiëntiewinst denkt te kunnen boeken.'' - BNdeStem

''In het debat wordt defensie vaak met oneliners weggezet, zoals ‘we hebben genoeg gedaan’ en dooddoeners als ‘we moeten geen Amerika willen spelen. '' - wel.nl

''Te vaak wordt Defensie als kostenpost gezien. Dat is het niet. De krijgsmacht heeft ontegenzeggelijk waarde die veelal in harde euro's is uit te drukken. Bezuinigen op Defensie lost de structurele problemen van de overheidsuitgaven niet op. De Defensiebegroting is bovendien de afgelopen jaren fors gedaald tot een historisch laag niveau. '' Nieuwsbank

''Deze studie zet voor het eerst de veelzijdige waarde van de krijgsmacht voor ons land op een rij. De baten zijn soms abstract, zoals vrijheid, soms concreet, zoals verminderde piraterij, en vaak in harde euro's uit te drukken, zoals de effecten op de werkgelegenheid in Nederland.'' Nieuwsbank

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile

Subject Matter Expert

Peter Wijninga

Colonel Peter Wijninga (RNLAF) is a subject matter expert at HCSS where he focuses on international and national security issues, international relations and defence planning.

View profile

Related news

News

15 February 2013

De toekomstige Nederlandse Krijgsmacht

Er staat veel goeds in, maar het is een „merkwaardig rapport”. Veiligheidsdeskundige Rob de Wijk mist nogal wat in het document van het Instituut Clingendael over de toekomstige Nederlandse krijgsmacht. Hij vindt het advies aan het ministerie van Defensie „te politiek”.

Read more

HCSS in the media

6 February 2013

Veiligheid komt niet vanzelf

Het 24ste congres van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) met het onderwerp: 'Veiligheid komt niet vanzelf' was een groot succes. Het onderwerp van de presentatie van Rob de Wijk: 'Samen innovatiever en veiliger' is hier te lezen. Meer informatie over de conferentie kunt u lezen in het NIVD magazine nr. 3.

Read more

HCSS in the media

5 November 2012

Buitenland had moeite met gedoogkabinet Rutte I

Rob de Wijk in Nu.nl over het gedoogkaninet Rutte I en het verslechterde imago van Nederland in het buitenland.

Read more

HCSS in the media

11 October 2012

Bevindingen rapport ''de Waarde van Defensie'' ondersteund door meer dan 6.000 Telegraaf lezers

In de stelling van de dag werd naar aanleiding van het recentelijk gepubliceerde rapport ''de Waarde van Defensie'' getoetst of de Nederlanders meer bezuiningen op defensie een verstandig idee vinden of niet.

Read more

HCSS in the media

10 October 2012

Rob de Wijk in Avondspits op Radio 1 : ''Politietrainingsmissie loopt gevaar''

In Avondspits heeft Rob de Wijk het over de terugtrekking van de Nederlandse politietrainers uit Afghanistan.

Read more

News

3 October 2012

Persconferentie Waarde van Defensie

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) nodigt u uit voor de persconferentie op 8 oktober van het rapport ‘De Waarde van Defensie’. Deze studie zet voor het eerst de concrete baten van de Nederlandse krijgsmacht op een rij.

Read more

News

10 September 2012

Slimme strijdkrachten (NL)

Het gebied van de militair-specifieke technologie, ontwikkeld in een door de overheid gecontroleerde omgeving, krimpt.

Read more

News

1 September 2012

Defensie in het Stemhokje (NL)

Markante verschillen die zich moeilijk lenen voor een compromis.

Read more

HCSS in the media

22 August 2012

Bezuinigen op Defensie (NL)

Frank Bekkers vertelt in EditieNL waarom burgers willen bezuinigen op defensie maar waarom defensie toch belangrijk is.

Read more

Column

18 July 2012

Bezuinigen op hulp, cultuur en defensie is paard achter de wagen (NL)

Er bestaat een onbedwingbare neiging begrotingsposten als uitgaven te beschouwen in plaats van als investeringen. Soms schieten politici zich daarmee in de eigen voet.

Read more

HCSS in the media

5 July 2012

JSF geliefd doelwit oppositie (NL)

De Tweede Kamer praat donderdag over de opvolger van de F-16. Een Kamermeerderheid is tegen verdere deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), een nieuwe klap voor een inmiddels zeer omstreden project.

Read more

This article can be found in these programs:

Security

26 October 2016

The Kremlin’s money problems

25 October 2016

Turkish Stream deal signed - but obstacles remain

21 October 2016

Russian Hackers Evolve to Serve the Kremlin

Security