About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Discussieer zonder emoties en op basis van feiten over schaliegas

19 April 2013

Naast politici en milieuactivisten zijn nu ook frisdrankfabrikanten speler in het schaliedebat. Maar veronderstellingen over bodemverzakking en drinkwaterverontreiniging zijn feitenvrij zolang onduidelijk is of schaliegas en -olie hier economisch rendabel en veilig gewonnen kunnen worden.

Er is onderzoek nodig, maar degenen die daartoe oproepen worden bij voorbaat in het kamp van de voorstanders geplaatst en verketterd.

De schalierevolutie moet om twee redenen uit de emotionele sfeer worden getrokken. Allereerst wordt Amerika energie-onafhankelijk. Leuk voor Amerika, slecht voor Europa. De Amerikanen kunnen nu een assertievere China-politiek voeren en hoeven zich minder aan te trekken van de instabiliteit van energieproducerende landen en regio's. Helaas liggen die landen en regio's erg dicht bij Europa: Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Als onvrede door dalende energieprijzen niet meer kan worden afgekocht, kunnen nieuwe revoluties uitbreken. Europa staat er dan met zijn half-afgeschafte krijgsmachten alleen voor om zijn belangen te beschermen. De schalierevolutie dwingt ons opnieuw na te denken over ons buitenland- en defensiebeleid.

Ten tweede dwingt de schalierevolutie tot nadenken over onze toekomstige energievoorziening. GroenLinks en de milieubeweging waren blij met de Opslag Duurzame Energie die de consument vanaf januari betaalt. Duurzame energie leek een stap dichterbij te komen, maar door de ontdekking van schaliegas kunnen fossiele brandstoffen weer belangrijker worden. Daarmee valt een droom in duigen en wordt de milieulobby in zijn bestaansrecht aangetast.

Stabilisatie energieprijs
De milieulobby zal daarom een antwoord moeten vinden op een aantal fundamentele ontwikkelingen. De schalierevolutie leidt tot een surplus aan vloeibaar gas, LNG. Daardoor daalt de gasprijs en wordt duurzame energie relatief duurder. Dat komt ook doordat vervuilende kolen in Amerika minder voor de energieopwekking nodig zijn en voor een prikje aan Europa worden verkocht. Geen wonder dus dat hier kolencentrales worden gebouwd of opnieuw in gebruik worden genomen. Het lijkt zeker dat de energieprijs zich stabiliseert op een lager niveau. In crisistijd kan ook de milieubeweging de prijsverschillen tussen fossiel en duurzaam niet negeren als door hoge energieprijzen bedrijven naar het buitenland gaan.

Experts zetten bovendien grote vraagtekens bij de veronderstelling van de milieulobby dat windmolens, zonnecellen en biomassa een alternatief voor kolen en gas kunnen vormen. In Duitsland is duidelijk geworden dat het stilzetten van kerncentrales om puur politiek-emotionele redenen een strategische blunder is waardoor de energieprijzen oplopen en de kans op uitval van de elektriciteitsvoorziening onrustbarend is gestegen.

Dat kan ook hier gebeuren als om dezelfde redenen wordt besloten om kolencentrales te sluiten, de gasbel opraakt, schaliegas niet gewonnen kan of mag worden en een energiestrategie blijft ontbreken. De vraag of schaliegas gewonnen gaat worden, wordt een lakmoesproef die voor- en tegenstanders dwingt tot een zakelijke discussie over de gevolgen van de schalierevolutie. Emoties en feitenvrije politiek brengen slechts de energievoorziening en veiligheid in gevaar.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

Column

13 May 2013

Lesje in staatsrecht helpt tegen afbraak van essentiële taken

Tijdens haar afscheid gaf koningin Beatrix een les staatsrecht, waarop haar zoon tijdens zijn inhuldiging voortbouwde. Dat was prima, want staatsrechtelijke inzichten blijken bij burger en politiek soms te ontbreken.

Read more

Column

6 May 2013

Vijftig tinten rood: zijn er in Syrië chemische wapens ingezet?

Na ‘Vijftig tinten grijs’ volgt nu ‘Vijftig tinten rood’. Even opwindend, ook al gaat het niet over seks. Met de vermeende inzet van chemische wapens zouden de Syriërs volgens de Amerikanen over de rode lijn zijn gegaan. De Britse premier Cameron liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Maar hoe rood is rood?

Read more

Column

12 April 2013

De storingen bij ING drukken mensen met de neus op de feiten

In een eerste reconstructie van de problemen bij ING vroeg NRC Handelsblad zich af hoe een 'ervaren bank toch zo kan blunderen'. ING zou fouten hebben gemaakt 'in de weergave van de saldo's en 'de mogelijkheid dat het ging om 'een Ddos-aanval lijkt onzinnig'.

Read more

Column

5 April 2013

Leider Noord-Korea is een amateur en dat maakt hem gevaarlijk

Met de bevolking heb ik te doen, maar stiekem vond ik de Noord-Koreaanse communistische oorlogsretoriek wel vermakelijk. Een overblijfsel van de Koude Oorlog. Inmiddels vraag ik mij af of dat wel terecht is.

Read more

Column

3 April 2013

De gasvoorraad van Cyprus

Cyprus is voorlopig van de ondergang gered. Voorlopig, want een Griekenlandscenario van opeenvolgende reddingsacties is denkbaar omdat de economie van het eiland de komende tijd enorm kan gaan krimpen. Of die tien miljard aan leningen ooit zal worden terugbetaald is uiterst onzeker. Of is er toch een lichtpuntje?

Read more

This article can be found in these programs:

Resources

26 October 2016

The Kremlin’s money problems

25 October 2016

Turkish Stream deal signed - but obstacles remain

20 October 2016

Planetary Security Monitor

Resources