About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - HCSS in the media

Experts waarschuwen voor 'vleugellam' maken AIVD

11 September 2013

De aangekondigde bezuinigingen op de AIVD kunnen de inlichtingenorganisatie 'vleugellam' maken. Daarvoor waarschuwen experts woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. 

Het kabinet bezuinigt de komende jaren zo'n 70 miljoen op de dienst. De komende jaren verdwijnen al 200 van de 1.500 arbeidsplaatsen. Tot 2018 loopt dit aantal verder op. De experts stellen dat de bezuinigingsoperatie ervoor zorgt dat bijna de helft van de kerntaken zo worden ingekort dat zij feitelijk nutteloos worden. Nederland wordt hierdoor onveiliger, stellen ze.

Rob de Wijk, directeur van het The Hague Centre for Strategic Studies, trok daarbij een parallel met defensie. Ook daar zorgden bezuinigingen er volgens hem voor dat sommige diensten nutteloos waren geworden. "Je kunt 10 procent bezuinigen in eigen vlees, maar daarna ga je in botten snijden, amputeren", aldus De Wijk. Vorige maand stelde verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) nog de bezuinigingen 'verantwoord' te vinden.

Uitwisseling

De experts waren eensgezind in hun oordeel dat inlichtingen tussen bondgenoten uitgewisseld moeten kunnen worden. Nederland komt volgens hen 'geïsoleerd' te staan als het niet meer zelf informatie kan leveren.

Buitenlandexpert Ko Colijn, directeur van Clingendael, zei het zelfs 'lichtzinnig' te vinden dat Nederland ervan uit gaat dat het na de bezuinigingen nog inlichtingen kan inwinnen in het buitenland."Je kunt niet je handje ophouden naar de bondgenoten. Je zult ook zelf informatie moeten leveren", aldus Colijn.
Hij waarschuwde verder voor het schrappen van de 'buitenlandtak' van de AIVD. "De voorspelbaarheid van de wereld is afgenomen en vele groepen in de wereld maken de dienst uit", aldus Colijn. "Er is daarom eerder behoefte aan meer dan aan minder inlichtingen."

Outsourcen

De Wijk wees er samen met de andere experts op dat de taken van de AIVD niet zijn over te nemen door anderen. "De politiek is volledig verantwoordelijk", aldus De Wijk. "De kiezer zal op een gegeven moment de vraag stellen: hoe heeft het zo ver kunnen komen?"

Ben Bot, voorzitter van de Raad van Bestuur van instituut Clingendael, stelde dat de politiek zich de vraag moet stellen wat het precies wil met de AIVD.

Ronald Prins van FOX IT, gespecialiseerd in cyberbeveiliging, wees er verderop dat de begroting van de AIVD een fractie is van de totale Rijksbegroting.

Nu.nl

NRC Handelsblad

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

HCSS in the media

18 September 2013

Minder ambities bij defensie

De Nederlandse krijgsmacht wordt kleiner en kan niet meer in diverse brandhaarden tegelijk worden ingezet. Langdurige, omvangrijke stabilisatiemissies, zoals in de Afghaanse provincie Uruzgan, zullen niet meer mogelijk zijn indien er ook elders missies plaatsvinden.

Read more

Column

13 September 2013

Nederlandse krijgsmacht heeft grote opdracht over de grens

Naast defensiedeskundigen, oud-ministers en een generaal die de noodklok over defensie luidden, pleitten afgelopen weekeinde in Letter&Geest jonge liberalen voor een kleinere krijgsmacht. Er is een nieuwe bescheiden defensiestrategie nodig met eenvoudige doelen en weinig middelen, vinden ze.

Read more

HCSS in the media

13 September 2013

Nieuwe kernbom Volkel: $25 miljoen stuk

De kernwapens in Volkel worden binnenkort vervangen door gloednieuwe atoombommen. Dat hebben de Amerikanen in stilte geregeld met de Nederlandse regering.

Read more

HCSS in the media

13 September 2013

De Ochtend van 4

Rob de Wijk is regelmatig te gast in het ochtendprogramma van Radio 4 om de dagbladen door te nemen. Donderdag 12 september was hij in de uitzending en sprak hij met Margriet Vroomans onder andere over Syrië.

Read more

HCSS in the media

10 September 2013

'Russisch plan technisch moeilijk, wel een vondst'

Het Russische plan om de chemische wapens van het regime Assad in Syrië onder toezicht te stellen is een vondst maar in de praktijk wellicht moeilijker uitvoerbaar. Dat stelt Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies.

Read more

Column

9 September 2013

Nederland kan pas veranderen als Rutte een strategie heeft

Optimisme is een gevoel, geen plan. En met optimisme trek je Nederland niet uit het slop. Dit kwam bij mij op na de lezing van premier Rutte deze week in De Rode Hoed.

Read more

News

27 August 2013

TNO en HCSS nemen voortouw in visie, kennis en innovatie schaarse grondstoffen

De beschikbaarheid van kritische grondstoffen komt onder druk te staan. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben behoefte aan een gedegen visie en betrouwbare informatie om zich hierop voor te bereiden.

Read more