About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

It’s food, stupid! - De toestand in de wereld

27 February 2012

Derde debatavond dinsdag 6 maart

Voedsel verandert mondiale machtsverhoudingen

Voedsel is de basis van onze samenleving. Erst kommt das Fressen, dann die Moral is een beroemde uitspraak van Bertolt Brecht. In Europa maken we ons niet meer druk om voedselzekerheid, maar een miljard mensen is ondervoed en de Millenniumdoelen voor hongervermindering worden niet gehaald. Volgens de FAO moeten we voor 2050 70% méér voedsel produceren. De voedselprijzen zijn de laatste jaren hoog en instabiel. Dat draagt bij aan sociale onrust, o.a. in Noord Afrika en het Midden Oosten.

Intussen verschuiven de machtsverhoudingen op voedselgebied snel. Brazilië heeft zich opgewerkt tot de belangrijkste exporteur van voedsel na de VS. Afrika, China en andere Aziatische landen moeten steeds meer voedsel en veevoer importeren. China, Korea en Arabische landen investeren ook in landbouwgrond overzee.

Welke verschuivingen staan ons nog meer te wachten? Hoe gaan watertekorten, bodemdegradatie, klimaatverandering en de teelt van biobrandstoffen doorwerken in de voedselproductie? Gaat voedsel de geopolitieke verhoudingen net zo sturen als energie dat al doet?

Loopt Europa ook risico’s of gaan we juist meer voedsel exporteren? Gaan we voor eigenbelang (Realpolitik) of voor solidariteit (global governance)?

Sprekers:

Prof. Cees Veerman, oud-minister van Landbouw, hoogleraar aan de universiteiten van Wageningen en Tilburg

Prof. Rob de Wijk, Den Haag Centrum voor Strategische Studies

De debatcyclus is bedoeld voor geïnteresseerde burgers en professionals en omvat een reeks van zes avonden in De Rode Hoed in Amsterdam onder leiding van Felix Rottenberg. Inleiders en publiek zoeken samen naar oplossingen om de landbouw te verduurzamen.
Sprekers op de nog komende debatavonden zijn o.a dr. Yiching Song, Chinees landbouwdeskundige, Gary Taubes, Amerikaans wetenschapsjournalist en auteur Why We Get Fat, Marjan Minnesma, directeur Urgenda en Samuel Levie, Youth Food Movement.
Topkok Eric van Veluwen zorgt elke debatavond voor een toelichting op enkele gratis hapjes passend bij het thema. Voor overige informatie over data en het programma: www.rodehoed.nl, www.clm.nl.

Een impressie van de eerste twee avonden inclusief alle twitters via #foodstupid zijn te vinden via Foodlog.nl

Organisatie: Wouter van der Weijden, Centrum voor Landbouw en Milieu en Bert van Ruitenbeek, Ecominds i.s.m. Youth Food Movement en de Rode Hoed.
Mediapartners: De Volkskrant en Foodlog.nl

Kaarten à 10 euro aan de kassa (6 euro met studentenkaart) of reserveren via www.rodehoed.nl. Prijzen inclusief koffie bij aanvang en hapjes na afloop.

Aanvangstijd: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur.
Adres: Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam, 10 minuten lopen vanaf Amsterdam CS.

Deze debatserie is mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), GroentenFruit Bureau, Triodos Foundation, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en biologische versgroothandel Eosta.

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

HCSS in the media

2 July 2013

De veiligheid van ons voedsel

De zogenaamde ‘zalmonella’-crisis en ‘paardengate’ hebben het vertrouwen van de Nederlandse consument in de veiligheid van ons eten aan het wankelen gebracht. De voedselschandalen roepen de vraag op of het voedselveiligheidsbeleid wel toereikend is.

Read more

News

17 December 2012

M. de Ridder is gastlezer tijdens de Our Moving Borders conferentie 2012

Marjolein de Ridder is gastspreker op de ''our moving Borders 2012'' conferentie. Deze conferentie wordt georganiseerd naar aanleiding van het 12,5 jaar bestaan van het ''earth charter''. Ze zal met behulp van een prezi inzichten verschaffen over internationale voedselschaarste en voedselveiligheid.

Read more

HCSS in the media

6 March 2012

Editie NL. Rob de Wijk 28 februari: De lynx helikopter moet naar de sloop (NL)

De helikopter die vorig jaar achter is gebleven in Libië tijdens de Arabische lente moet naar de sloop en mag niet naar een museum.

Read more

News

27 February 2012

Rob de Wijk writes chapter for the 'Oxford Handbook of War'

The Oxford Handbook of War is the definitive analysis of war in the twenty-first century.

Read more

HCSS in the media

17 February 2012

Rob de Wijk over de ontwikkelingen in Iran (NL)

Rob de Wijk geeft een reactie op de zorg die Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft m.b.t. de ontwikkelingen in Iran

Read more

News

17 February 2012

Security Jam

Let’s Jam. Brainstorm online with us from 19-23 March.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends