About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

Kenniskring Crisisbeheersing (NL)

6 June 2012

Op 23 mei jl. heeft Rob de Wijk een lezing gehouden bij de kenniskring Crisisbeheersing.

Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met complexe interne- en externe crisissituaties. Naast het hebben van een goede adviseur is kennis over actuele ontwikkelingen in de crisisbeheersing en integrale veiligheid én het hebben van een veiligheidsvisie onontbeerlijk. "De moderne crisisbeheersing is complexer geworden", aldus Gert-Jan Ludden, projectleider OTO TCMN en voorzitter van de kenniskring. "Het vereist een multidisciplinaire aanpak, adequaat (bestuurlijk) leiderschap en een integrale risicoanalyse en planvorming." Ook de nauwere verwevenheid tussen internationale en nationale veiligheid heeft consequenties voor de crisisbeheersing. Hoe die met elkaar verbonden zijn, vertelde Rob de Wijk, directeur van the Hague Centre for Strategic Studies.

Lees het verslag van deze bijeenkomst hier.

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

News

8 June 2012

TNO presenteert De Staat van Nederland Innovatieland 2012 (NL)

TNO presenteert vandaag De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Deze publicatie geschreven door HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) toont aan dat sectoren die het meest intensief in R&D (Research & Development) investeren het hardst groeien en bovengemiddeld bijdragen aan economische groei.

Read more

News

8 June 2012

The European Australia Business Council visits HCSS

The European Australia Business Council (EABC) visits HCSS as part of a visit to the Netherlands.

Read more

News

6 June 2012

Wat als.......chocola op de bon gaat en brood 60 euro kost? (NL)

Wat is er aan de hand? Waarom dringt het niet door tot de overheid en veel bedrijven? Waar gaat het vooral knellen: water, vlees, cacao, graan?

Read more

Column

6 June 2012

Do more with less money? Only possible with European defence

In 1989, just after the fall of the Berlin wall, I finished a dissertation on Nato. My conclusion was that the organisation was in crisis.

Read more

Column

6 June 2012

Meer doen met minder geld kan alleen met Europese defensie (NL)

In 1989, vlak voor de val van de Berlijnse Muur, promoveerde ik op een proefschrift over de Navo. Ik constateerde dat de organisatie in crisis verkeerde.

Read more

HCSS in the media

6 June 2012

Grondstoffen mondiale schaarste te lijf (NL)

De speciale editie van FD outlook gaat over strategieën om met grondstoffen schaarste om te gaan – de onvermijdelijke schaarste die burgers en bedrijven afhankelijk maakt van monopolisten.

Read more

HCSS in the media

6 June 2012

Europa staat achteraan in de rij van de grondstoffen (NL)

Sijbren de Jong bij BNR nieuwsradio.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends