About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Nederland wordt een onbeduidend landje, en dat kost ons geld

4 October 2013

Dat Nederland naar binnen gericht raakt is een feit. Maar wat de relatie tussen dit feit, economische groei en veiligheid is, is minder duidelijk. Zo stelde PVV-kamerlid De Roon deze week de terechte vraag of het uitmaakt of Nederland wel of niet deelneemt aan militaire missies.

Die vraag gaat feitelijk over de internationale oriëntatie van Nederland. Wat die internationale oriëntatie met een land doet, toont China aan. Het verval zette rond 1500 in toen de keizer overzeese handel en de bouw van oceaanwaardige zeeschepen verbood. Pas toen tegen het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw door Deng Xiaoping de luiken werden geopend, kon China groeien en zijn invloed in de wereld vergroten. In 2009 werden voor het eerst sinds eeuwen Chinese oorlogsschepen buiten de kustwateren ingezet toen China ging deelnemen aan de Somalische antipiraterijmissie. Inmiddels is China volop betrokken bij de vredesmissie in Mali. China toont aan dat internationale oriëntatie, economische groei en veiligheid hand in hand gaan.

Letland
Het Chinese voorbeeld wordt ondersteund door een veelheid aan onderzoek dat aantoont dat er een directe relatie is tussen de mate waarin een land onderdeel is van het proces van mondialisering en economische groei. Toen China de deuren opende, schoot het land omhoog op de Kof-index die de geïntegreerdheid van een land in de wereld meet. Voor China leverde meer integratie 2,33 procent extra jaarlijkse groei op. Maar achterblijven kostte Letland bijna twee procent groei.

Internationale afzijdigheid kost dus groei. Zeker als een land dat zich minder op het buitenland oriënteert in de ogen van andere landen een free rider wordt. Zo'n land laten andere landen links liggen en het zakt uiteindelijk weg in onbeduidendheid. Nederland is op defensiegebied inmiddels een free rider. De krijgsmacht heeft nog slechts een derde van de capaciteiten van vijftien jaar geleden en kan geen leidende militaire rol meer als framework nation spelen. Vanaf 2011 valt Nederland qua inzet van de krijgsmacht in de categorie Cyprus, Malta, Estland, Litouwen, Luxemburg en Finland. Buitenlandse zaken sluit ambassades en het aantal hoge posities in internationale organisaties neemt af.

Geen gedeelde visie
Aan deze erosie valt geen exact economisch prijskaartje te hangen. En dat is precies wat boekhoudende politici verlangen. De kern van het probleem is dat gebrekkige internationale oriëntatie duidt op stagnatie en een gebrek aan maatschappelijk aanpassingsvermogen, terwijl volgens de Boston Consultancy Group in een recent rapport over het nieuwe verdienmodel van Nederland dat juist de bron is van de nieuwe welvaart.

De verklaring van de snelle erosie is het ontbreken van een gedeelde politieke visie op landsbelang; de basis van staatsmanschap. Burgers zien politici als belangenbehartigers, niet als hoeders van het landsbelang. Politici gaan daarin mee. Zo verwordt de regering tot herverdeler van bestaande welvaart, die geen toekomstige groei en veiligheid kan scheppen.

Het wordt daarom tijd voor zelfreflectie. Ik wil een visie van de premier op wat Nederland wil zijn en hoe het zich aan de snel veranderende wereld gaat aanpassen. Zonder dat blijven we aanmodderen, is er van richting en synergie geen sprake en gaan onbezonnen bezuinigingen door.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

HCSS in the media

18 October 2013

Nederland-Ruslandjaar

De PvdA wil dat het Nederland-Ruslandjaar "on hold" wordt gezet. Dit in verband met alle relletjes die onlangs plaatsvonden tussen beide landen.

Read more

HCSS in the media

15 October 2013

Promovendus: “Nederland moet investeren in energieopslag”

De Nederlandse overheid en bedrijven moeten meer gaan investeren in slimme energienetten en slimme batterijen. Hiermee kunnen ook ‘Duitse problemen’ op weg naar 16 procent duurzame energie in 2023 voorkomen worden.

Read more

HCSS in the media

14 October 2013

Ondernemers lanceren schaduwkabinet

Nederland heeft vanaf dit weekend een heus schaduwkabinet. Drijvende kracht is ex-MKB Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel die een ploeg van veertien ondernemers en entrepreneurs heeft samengesteld die een toekomstvisie op Nederland presenteren.

Read more

Column

11 October 2013

Strijd tegen terrorisme gaat nieuwe fase in

In Libië pakten de Amerikanen het Al-Kaida-kopstuk Al-Libi op. In Somalië mislukte een Amerikaanse poging om Al-Shabaab-leider Ikrimah op te pakken. Deze twee operaties maakten duidelijk dat zich in de strijd tegen het internationale terrorisme een stille revolutie voltrekt.

Read more

HCSS in the media

4 October 2013

Endgame: The end of the debt super cycle,and how it changes everything

For the policy journal Europe's World Rob de Wijk wrote a book review on 'Endgame' by John Mauldin and Jonathan Tepper

Read more

News

3 October 2013

Werkgevers en politici zoeken oplossingen voor afnemende concurrentiekracht en toegang tot (human) capital in Nederland.

Zo’n honderd hoge functionarissen uit de politiek en het internationale bedrijfsleven praten vrijdag 4 oktober in Den Haag over de concurrentiekracht van Nederland. Vertegenwoordigd zijn de ‘internationale’ steden: Den Haag, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Arnhem en Maastricht.

Read more

HCSS in the media

3 October 2013

'Nederland verliest invloed door bezuiniging Defensie'

Door de bezuinigingen op de krijgsmacht zal Nederland internationaal aan invloed verliezen. Dat zeiden oud-generaal Dick Berlijn en veiligheidsexpert Rob de Wijk woensdag bij een hoorzitting over de defensiebezuinigingen in de Tweede Kamer.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends

Security

21 October 2016

Russian Hackers Evolve to Serve the Kremlin

20 October 2016

Planetary Security Monitor

18 October 2016

Geopolitieke spanning rond Mosul

Security