About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Niet Eurofielen hebben wat uit te leggen, maar de Eurosceptici

26 October 2012

Columnist van NRC-Handelsblad Thierry Baudet stelt aan voorstanders van Europese integratie altijd de vraag: 'wat zou iemand moeten aantonen, of wat zou er moeten gebeuren, om u van uw overtuiging af te brengen'.

Wie die vraag niet goed met rationele argumenten kan beantwoorden, is volgens hem een gelovige voor wie de Europese Unie vooral religie of ideologie is. Baudet krijgt eigenlijk nooit een antwoord, zegt hij. En als er geen rationeel onderbouwd argument voor Europa bestaat zijn de bevolkingen van de lidstaten de dupe van een 'hopeloze elite' die louter op grond van ideologie het Europese project doorzet.

Het antwoord op Baudets vraag ((NRC-Handelsblad, 19 oktober) is volgens mij tamelijk simpel: als het beëindigen van de Unie de belastingbetaler niets kost en de Nederlandse regering onze veiligheid en welvaart in een snel veranderende wereld van grensoverschrijdende problemen als klimaatverandering, grondstoffenschaarste en de opkomst van nieuwe machten als China zonder Europese samenwerking kan garanderen, mag de Europese Unie voor mijn part morgen worden gestopt. Want dan heeft die geen enkele toegevoegde waarde meer.

Geen al te grote drama's
Baudets vraag is feitelijk irrelevant omdat hij louter theoretisch is. De Unie bestaat nu eenmaal en opbreken heeft dramatische gevolgen. Over het eventueel opbreken van de eurozone, waarmee een einde komt aan het proces van Europese integratie en de Unie vervalt tot vrijhandelszone, schreef de Bertelsmann Stichting een interessante nieuwe studie. Omdat er inmiddels zoveel maatregelen zijn genomen, brengt het uittreden van Griekenland in 2013 geen al te grote drama's teweeg. Het scenario voorziet in het kwijtschelden van 60 procent van de Griekse schuld. Frankrijk raakt dan tot 2020 een bedrag ter hoogte van 8 procent van het BBP van 2013 kwijt; Nederland 4 procent en Duitsland 2,9 procent.

Het grote gevaar van zo'n Grexit is dat andere landen zullen volgen. Bij het volledig opbreken van de eurozone, waar een Grieks vertrek gevolgd wordt door een faillissement van Italië, Spanje en Portugal, raken de noordelijke landen tot 2020 tweederde tot driekwart van hun BBP van 2013 kwijt. Dit is een megacrisis. Wie met exitscenario's speelt of er überhaupt een discussie over wil entameren speelt dus met vuur.

Federatie van natiestaten
Dit horrorscenario is precies de reden waarom het Europese integratieproces momenteel zoveel voortgang maakt. De paradox van de huidige situatie is dat het politieke onvermogen van de afgelopen jaren om Griekenland snel te redden besmetting van de andere zuidelijke lidstaten heeft veroorzaakt en het horrorscenario dichterbij heeft gebracht. Het scenario is zo afschrikwekkend dat meer integratie beter is dan dat. Vandaar dat de afgelopen maanden vergezichten over elkaar heen buitelden: van Barrosso's federatie van natiestaten tot Van Rompuy's bankenunie waarover afgelopen week een principeakkoord werd bereikt.

Kortom, het onvermogen om de crisis snel op te lossen heeft de crisis verdiept waardoor nu voor meer integratie wordt gekozen. Eurosceptici krijgen door hun houding precies dat wat ze niet willen. Niet de Eurofielen moeten de waarde van integratie aantonen, maar de Eurosceptici moeten aangeven hoe de Unie zonder negatieve consequenties kan worden ontmanteld.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

Column

9 November 2012

Nederland kan niet langer meeliften op de Amerikaanse visie

Voor zover er in de media al aandacht aan werd besteed, was het een klein berichtje. Australië richt zich meer op Azië en wendt zich af van Europa. Dat was althans de teneur van een witboek dat de Australische regering afgelopen maand presenteerde. De titel, 'Australia in the Asian Century', is veelzeggend en past in een bredere beweging.

Read more

Column

5 November 2012

Obama kan in tweede termijn alsnog een Kennedy worden

Vijftig jaar geleden haalde de wereld rond deze tijd opgelucht adem. Een allesverwoestende kernwapenoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met mogelijk 200 miljoen slachtoffers was afgewend. Nooit eerder had de wereld een dergelijke acute, existentiële crisis meegemaakt.

Read more

HCSS in the media

31 October 2012

Rob de Wijk in Energiepodium: “Nucleaire situatie Iran kan olieprijs ongekend doen stijgen”

Het ziet er naar uit dat Iran belangrijke vorderingen heeft gemaakt op het gebied van de nucleaire technologie. Eind oktober concludeerden inlichtingendiensten dat de ondergrondse verrijkingsfabriek van Fordo nabij de heilige plaats Qum zo goed als klaar is.

Read more

Column

19 October 2012

Separatisten spelen handig in op onvrede in Europese landen

Het lijkt erop dathet moeilijker is de Europese Unie te gronde te richten dan de landen die er deel van uitmaken. Juist nu de EU voorzichtig de crisis onder controle weet te krijgen, zwellen separatistische geluiden in sommige lidstaten aan. Het is paradoxaal: de EU krijgt de Nobelprijs voor de vrede omdat Europese integratie tot stabiliteit en vrede in Europa leidde en tegelijkertijd desintegreren separatistische politici sommige lidstaten van diezelfde EU.

Read more

Column

12 October 2012

Europa balanceert met Griekenland en Turkije op het slappe koord

De Turkse premier Erdogan was ongetwijfeld oprecht toen hij zei geen oorlog met Syrië te willen. De aanvallen uit Syrië lijken niet doelbewust, maar zijn eerder uit de koers geraakte granaten die in Turkije dodelijke slachtoffers maakten. Maar Erdogan kan die mortierbeschietingen alleen al om binnenlands-politieke redenen niet accepteren. Dus volgden represailles met artilleriebeschietingen op de stellingen van de Syriërs.

Read more

Column

24 September 2012

De tijd is rijp voor een breed debat over het Europa van Barroso

Een overwinning voor Europa. De internationale pers was unaniem in zijn oordeel over de uitspraak van het Duitse constitutionele hof om de Duitse bijdrage aan het permanente noodfonds goed te keuren en over het besluit van de ECB om ongelimiteerd staatsobligaties van probleemlanden op te kopen.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends