About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

Resource Scarcity and EIP Raw Materials (NL/EU) - Information and Expert meeting

8 June 2012

Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer, Platform Materiaalschaarste, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Infrastructuur, en Agentschap NL organiseren een Engelstalige informatiemiddag over het nieuwe European Innovation Partnership Raw Materials.

Verschillende sprekers van de Europese Commissie vertellen u uit eerste hand de belangrijkste Europese kaders om de beschikbaarheid van grondstoffen veilig te stellen.

Met deze bijeenkomst willen we professionals die werken of te maken hebben met grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten uit het bedrijfsleven, wetenschappelijk onderzoek en beleidsmakers de kans bieden om te horen en te bespreken welke huidige en toekomstige Europese activiteiten rond grondstoffen voor u relevant zijn.

De middag zal gaan over de vier pijlers binnen dit EIP, namelijk:
• open markten,
• innovatieve projectideeën
• data analyse, en
• grondstoffenwinning.

Voor meer informatie of om u aan te melden, klik hier.

Experts on this news

Deputy Director, Market and Operations

Michel Rademaker

Michel Rademaker is a senior policy analyst and deputy director of HCSS. He has a degree in Transport and Logistics, obtained at the University of Tilburg.

View profile

Related news

Column

5 December 2014

Bitterzoete chocola

Ook dit jaar vlamt de discussie weer op of de chocoladeletter nu wel of niet een verantwoorde lekkernij is. Slavernij, mensenrechtenschendingen en andere misstanden komen nog steeds voor in de cacaosector.

Read more

News

21 February 2013

Internationale rubberschaarste.

Autobanden gemaakt van paardenbloemen. Volgens Vredestein vormt de paardenbloem zelfs de toekomstige redding voor dreigende internationale rubberschaarste. Nu blijkt de bloem juist heel nuttig.

Read more

News

21 December 2012

New GeoRisQ Monitor and report now out on the grand challenge of Food Safety to Europe

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) is very pleased to present the latest report From Farm to Fork and Further. The study looks at how research can help tackling future food risks in Europe. It also includes a GeoRisQ Monitor which ranks European countries on the basis of their food safety performance.

Read more

News

17 December 2012

M. de Ridder is gastlezer tijdens de Our Moving Borders conferentie 2012

Marjolein de Ridder is gastspreker op de ''our moving Borders 2012'' conferentie. Deze conferentie wordt georganiseerd naar aanleiding van het 12,5 jaar bestaan van het ''earth charter''. Ze zal met behulp van een prezi inzichten verschaffen over internationale voedselschaarste en voedselveiligheid.

Read more

HCSS in the media

29 October 2012

M. de Ridder publiceerde in ATLAS magazine over ''Zelzame aardmetalen als Strategische Kwestie''

Wat zijn zeldzame aardmetalen precies en waar worden ze voor gebruikt? Hoe zal de markt voor zeldzame aardmetalen zich de komende jaren ontwikkelen? Dit artikel gaat over de geopolitiek van zeldzame aardmetalen en probeert te duiden waarom zeldzame aardmetalen hoog op de agenda staan van beleidsmakers.

Read more

Column

5 October 2012

A Strategic Coup? A brilliant acquisition of the world metal market

This summer a silent change took place in the game of metal trading. The biggest metal exchange in the world, the London Metal Exchange (LME), was sold for 180 times its annual earnings to the Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx). The takeover is yet another move in a series of activities strengthening China’s grasp on the global gold trade, an objective it has formally included in its latest Five-Year Plan.

Read more

News

10 September 2012

The Centre of Excellence for National Security visits HCSS

On September 12, HCSS will be visited by a team from the Centre of Excellence for National Security, a research unit of the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) at Nanyang Technological University, Singapore.

Read more

News

10 September 2012

3rd POLINARES Policy Brief Published on EC Website

POLINARES is an EU-funded research project exploring global challenges in the competition for natural resources and proposing new approaches to collaborative solutions.

Read more

Column

19 June 2012

Think 20: A Weak Attempt of G20 to Achieve a Global Partnership for Development?

On June 18-19 2012 Mexico is hosting the G20 summit in Los Cabos. The pressing challenge of solving the economic and financial crises will dominate the agenda. Another priority for the summit has also been announced, namely the question of how G20 can play a more significant role in development.

Read more

Column

12 June 2012

Interventie uit morele verontwaardiging; feiten doen er niet toe

Symbolische keerpunten zijn cruciaal om het Westen oorlogen in te zuigen. In januari 1999 doodden Servische veiligheidstroepen 25 dorpelingen in Ra¿ak. Er hadden meer van dit soort wandaden plaatsgevonden, maar deze leidde tot een houding van tot-hier-en-niet-verder waardoor de discussie over een Navo-interventie in Kosovo in een stroomversnelling kwam.

Read more

News

8 June 2012

De Staat van Nederland Innovatieland 2012: De nieuwe publicatie van Den Haag Centrum voor Strategische Studies en TNO (NL)

De wereld om ons heen wordt slimmer, sneller en concurrerender. Maatschappelijke problemen als vergrijzing en grondstoffen- en energieschaarste worden nijpender met verstrekkende gevolgen.

Read more

News

8 June 2012

TNO presenteert De Staat van Nederland Innovatieland 2012 (NL)

TNO presenteert vandaag De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Deze publicatie geschreven door HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) toont aan dat sectoren die het meest intensief in R&D (Research & Development) investeren het hardst groeien en bovengemiddeld bijdragen aan economische groei.

Read more

News

8 June 2012

The European Australia Business Council visits HCSS

The European Australia Business Council (EABC) visits HCSS as part of a visit to the Netherlands.

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends