About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Tijd voor debat over welke energiebronnen we wél willen

3 January 2013

De vraag naar voedsel, water en energie groeit tot 2030 met respectievelijk 35, 50 en 50 procent. De verwevenheid van voedsel, water en energie is een megatrend die onze toekomstige wereld zeker bepaalt stelt de National Intelligence Council (NIC) van de samenwerkende Amerikaanse inlichtingendiensten. Hun rapport Global Trends 2030: Alternative Worlds is verplichte kost voor iedereen die zich serieus met onze toekomst bezighoudt. De genoemde megatrend wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de groei van de wereldbevolking en de versnelling van de koopkrachtige vraag uit opkomende economieën in Azië, Afrika en Zuid-Amerika; de negatieve effecten van klimaatverandering die voor de droogte of wateroverschot zorgt en zo de voedselproductie onder druk zet; en het feit dat beleidsmakers niet de dingen doen die ze moeten doen. Zo is het onmogelijk politieke afspraken over het klimaat te maken, en pakken maatregelen ten gunste van het ene, ongunstig uit voor het andere. Hydro-energie lijkt mooi en schoon, maar is dat niet als het ten koste van schaarse landbouwgronden gaat. Amerika lijkt rond 2030 onafhankelijk van de import van energie te worden, maar de NIC geeft aan dat het streven naar energie-onafhankelijkheid door de milieubeweging geheel ontregeld kan worden. Als politici niet in staat zijn de bevolking voor de winning van schaliegas en -olie te krijgen, wordt het dus niets.

Behalve megatrends identificeert Global Trends een aantal game changers; ontwikkelingen die de richting waarop de wereld zich ontwikkeld mogelijk gaan veranderen. Op energiegebied zijn die gemakkelijk te identificeren: zonne-energie, geavanceerde biobrandstoffen en energiewinningstechnologieën gebaseerd op ‘fracturing'. Interessant is dat ook hier de opmerking wordt gemaakt dat invoering van die nieuwe technologieën afhankelijk is van sociale acceptatie en het oplossen van politieke problemen die daardoor ontstaan.

Daarmee geeft de NIC aan dat het gebrek aan sociale acceptatie van nieuwe technologieën die, meer dan in Amerika in Europa zichtbaar is, de energiesituatie Amerika fundamenteel kan beïnvloeden. In Europa is duidelijk dat het gebrek aan sociale acceptatie en politieke visie over onze toekomstige energievoorziening inderdaad tot problemen kan leiden. Er bestaat een gerede vrees dat het politieke besluit om alle kerncentrales in Duitsland op termijn te sluiten tot een forse lastenverzwaring voor de Duitse burger leidt en de kans op blackouts vergroot. Er is vrees over de milieueffecten van schaliegas. In Frankrijk heeft dat al geleid tot een verbod op boren en in veel andere Europese landen komen milieuactivisten met doemverhalen over grondwatervervuiling zonder veel kennis over de technologie en zonder te weten waar en hoeveel van dit onconventionele gas in de grond zit. En overal in Europa is er kritiek op windmolenparken. Recentelijk nog verzetten omwonenden van Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord in Arnhem zich tegen windturbines langs Rijn en IJssel. Zij vreesden voor geluidsoverlast, gezondheidsklachten en waardedaling van hun huizen

Tot nu toe weten burgers en politici vooral wat ze niet willen. Het enige wat op steun kan rekenen is zonne-energie, maar met die energiebron alleen redden we het niet. De hele discussie rond de sociale acceptatie van onze energiebronnen kan maar tot één conclusie leiden: het wordt tijd dat een er debat komt over de vraag wat we wel willen.

Energiepodium

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

Column

1 February 2013

Einde dominantie Algerije, Rusland, Saudi-Arabië in zicht

De geopolitieke impact van de energierevolutie waarbij nieuwe olie- en gasvoorraden kunnen worden ontgonnen, begint zo langzamerhand door te dringen bij beleidsmakers en politici in Europa. Dat de energiekaart van de wereld opnieuw wordt getekend, lijkt wel duidelijk. Zeker is dat het einde in zicht is van een wereld die wordt gedomineerd door enkele grote producenten zoals Algerije, Rusland, Saoedi-Arabië en Venezuela en naar een wereld waarin landen of regio's zelfvoorzienend worden.

Read more

HCSS in the media

25 January 2013

Michel Rademaker bij BNR Newsroom

Op maandagavond 21 januari heeft Newsroom (BNR radio) een uitzending gewijd aan het onderwerp ‘Nederland afgesloten van stroom?! Hoe voorkomen we dat?!’. Onder leiding van BNR-presentator Paul van Liempt gingen enkele erkende deskundigen, waaronder Michel Rademaker, met elkaar in discussie.

Read more

Column

11 January 2013

Moslimextremisme bloeit, met dank aan de Arabische 'Lente'

Wie dacht dat er met de dood van Osama bin Laden een einde zou komen aan het moslimextremisme had het mis. Al voor Bin Ladens dood veranderde Al Kaida van een centraal geleide naar een decentrale organisatie met filialen in talrijke conflictgebieden. De Arabische Lente - zoals de westerse wereld de opstanden hardnekkig noemde - blijkt een zegen voor extremisten.

Read more

HCSS in the media

2 January 2013

Europa vist achter het grondstoffennet

In deze thema-uitzending van Villa VPRO gaat het over de Europese afhankelijkheid van voedsel en grondstoffen. Te gast zijn financieel-economisch journalist Hans de Geus (RTL Z), Michel Rademaker (Adjunct-directeur van The Hague Center for Strategic Studies) en grondstoffenmarkt-analist Cor Wijkvliet.

Read more

HCSS in the media

14 December 2012

Energiepodium Debat 7 December 2012

Beeldmateriaal van de bijdrage van Rob de Wijk tijdens de tweede editie van het Energiepodium Debat. Het debat richtte zich dit jaar op het thema “De geopolitieke gevolgen van de gouden eeuw voor gas dwingen ons tot een Europees energiebeleid”.

Read more

HCSS in the media

31 October 2012

Rob de Wijk in Energiepodium: “Nucleaire situatie Iran kan olieprijs ongekend doen stijgen”

Het ziet er naar uit dat Iran belangrijke vorderingen heeft gemaakt op het gebied van de nucleaire technologie. Eind oktober concludeerden inlichtingendiensten dat de ondergrondse verrijkingsfabriek van Fordo nabij de heilige plaats Qum zo goed als klaar is.

Read more

This article can be found in these programs:

Resources

26 October 2016

The Kremlin’s money problems

25 October 2016

Turkish Stream deal signed - but obstacles remain

20 October 2016

Planetary Security Monitor

Resources