About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

TNO presenteert De Staat van Nederland Innovatieland 2012 (NL)

8 June 2012

Nederland middenmoter op innovatiegebied, Innovatie2020 formuleert acties

Innovatiepositie Nederland belemmert economische groeikansen

TNO presenteert vandaag De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Deze publicatie geschreven door HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) toont aan dat sectoren die het meest intensief in R&D (Research & Development) investeren het hardst groeien en bovengemiddeld bijdragen aan economische groei. Maar tegelijk wordt geconstateerd dat R&D-investeringen door MKB-ondernemingen structureel afnemen, Nederlandse bedrijven steeds meer in R&D investeren in het buitenland en met alleen het eigen arbeidsaanbod Nederland de internationale concurrentieslag op termijn dreigt te verliezen. Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TNO: ”Het feit dat Nederland economisch wegzakt, maakt de urgentie van meer R&D- en innovatie-investeringen en inspanningen ondubbelzinnig. Wij grijpen de introductie van dit rapport dan ook aan om de discussie rondom beleid en uitvoering van innovatie in Nederland te voeden. Daartoe zijn sleutelspelers uitgenodigd om in Innovatie2020 acties te formuleren voor de korte en (middel)lange termijn die Nederland nodig heeft om zijn innovatie- en concurrentiepositie te versterken.”

Het hele persbericht is als pdf te downloaden.

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Director of the Strategic Futures Program

Erik Frinking

Erik Frinking is the Director of the Strategic Futures Program at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University.

View profile

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile

Team leader Technology and Innovation

Tom van der Horst

Tom van der Horst is team leader technology and innovation within Strategy and Change.

Related news

News

13 September 2012

HCSS en TNO winnen evaluatie Defensie Industrie Strategie (NL)

HCSS en TNO hebben in competitie een opdracht gewonnen om het ministerie van EL&I te ondersteunen bij het vaststellen van de kansrijke gebieden voor de Nederlandse defensie industrie.

Read more

Column

12 June 2012

Interventie uit morele verontwaardiging; feiten doen er niet toe

Symbolische keerpunten zijn cruciaal om het Westen oorlogen in te zuigen. In januari 1999 doodden Servische veiligheidstroepen 25 dorpelingen in Ra¿ak. Er hadden meer van dit soort wandaden plaatsgevonden, maar deze leidde tot een houding van tot-hier-en-niet-verder waardoor de discussie over een Navo-interventie in Kosovo in een stroomversnelling kwam.

Read more

News

8 June 2012

Resource Scarcity and EIP Raw Materials (NL/EU) - Information and Expert meeting

Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer, Platform Materiaalschaarste, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Infrastructuur, en Agentschap NL organiseren een Engelstalige informatiemiddag over het nieuwe European Innovation Partnership Raw Materials.

Read more

News

8 June 2012

De Staat van Nederland Innovatieland 2012: De nieuwe publicatie van Den Haag Centrum voor Strategische Studies en TNO (NL)

De wereld om ons heen wordt slimmer, sneller en concurrerender. Maatschappelijke problemen als vergrijzing en grondstoffen- en energieschaarste worden nijpender met verstrekkende gevolgen.

Read more

News

8 June 2012

The European Australia Business Council visits HCSS

The European Australia Business Council (EABC) visits HCSS as part of a visit to the Netherlands.

Read more

News

6 June 2012

Wat als.......chocola op de bon gaat en brood 60 euro kost? (NL)

Wat is er aan de hand? Waarom dringt het niet door tot de overheid en veel bedrijven? Waar gaat het vooral knellen: water, vlees, cacao, graan?

Read more

News

6 June 2012

Kenniskring Crisisbeheersing (NL)

Op 23 mei jl. heeft Rob de Wijk een lezing gehouden bij de kenniskring Crisisbeheersing.

Read more