About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - News

Vergrijzing als Kans (NL)

26 April 2012

Tijdens het vijfde Haagse Innovatiedebat 28 maart jl., stonden de kansen die een verouderende samenleving met zich meebrengt centraal. Vergrijzing, ofwel langer leven, wordt vaak gezien als een maatschappelijk probleem, doordat door de verandering in de verhouding tussen economisch actieven en niet-actieven de overheidsuitgaven toenemen, terwijl de inkomsten voor de overheid uit bijvoorbeeld belastingen dalen. Maar het feit dat steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, is een positieve ontwikkeling, die bovendien economische kansen kan opleveren.

Hoewel de impact van vergrijzing (en de bijbehorende kansen) per sector zal verschillen, zijn er veel mogelijkheden voor innovatie in producten en diensten voor ouderen. Dit heeft in de zorg innovaties voortgebracht die ouderen beter helpen en langer zelfstandig laten zijn. Verder is het belangrijk het aantal arbeidsjaren (betaald en onbetaald) per Nederlander te vergroten om ervoor te zorgen dat sociale voorzieningen en zorg betaalbaar blijven. Het verhogen van de pensioenleeftijd, “een leven lang leren” en scholing kunnen daaraan bijdragen.

Als het aankomt op het kapitaliseren op de kansen van langer leven, dreigt Nederland in vergelijking met andere landen als Duitsland, Japan en de VS achterop te komen. Om internationaal een speler van betekenis te zijn en in te kunnen spelen op de kansen en uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengen, is een cultuuromslag nodig, met een positievere beeldvorming over ouderen. Voor burgers is het belangrijk dat zij zich vroegtijdig aanpassen aan het vooruitzicht van een langer leven. Langer leven biedt kansen die nú moeten worden gegrepen.

Zie voor een uitvoerig verslag van de bijeenkomst het bijgevoegde PDF document.

Experts on this news

Team leader for Economy and Society

Govert Gijsbers

Govert Gijsbers studied at the Free University in Amsterdam and obtained his PhD at Erasmus University Rotterdam in 2009.

Strategic Analyst

Maarten Gehem

Maarten Gehem is a strategic analyst at HCSS. He specializes in cyber security, politics in the Middle East and North Africa, and nuclear security issues.

Strategic Analyst

Marjolein de Ridder

Marjolein de Ridder is a strategic analyst at HCSS. She holds a degree in Political Science from the University of Leuven and a Master’s degree in International Relations and Diplomacy from Leiden University and the Clingendael Institute.

Related news

HCSS in the media

4 February 2014

Het succes van Vergrijzing. Het grijze goud

Jong ondernemend Nederland sla uw slag! Vergrijzing als succesverhaal! Gedreven jonge pionierende ondernemers zien kansen in de steeds groter wordende doelgroep van de senioren.

Read more

HCSS in the media

25 October 2013

Vergrijzing: uitdaging of kans voor (inter)nationale veiligheid?

In de lijstjes van grote maatschappelijke uitdagingen (“grand challenges”) gooit vergrijzing steevast hoge ogen. Meestal wijst men naar de gevolgen voor de overheidsuitgaven, vooral door stijgende kosten voor pensioenen en langdurige zorg.

Read more

News

27 February 2013

Topsectoren in Perspectief

HCSS en TNO organiseerden in 2011 en 2012 een debatreeks “Topsectoren in Perspectief” om aan dat bredere referentiekader concrete invulling te geven. Onder voorzitterschap van oud-minister van EZ, Laurens Jan Brinkhorst. Aan de debatten namen leden van de topteams deel, (top)ambtenaren, vertegenwoordigers van industrie, MKB en maatschappelijk middenveld en wetenschappers.

Read more

News

9 August 2012

Verhoging pensioenleeftijd alléén niet voldoende (NL)

De Nederlandse vergrijzing leidt bij ongewijzigd beleid tot toenemende kosten van de gezondheidszorg, de rijksbijdrage AOW en uiteindelijk tot onhoudbare overheidsfinanciën.

Read more

News

8 August 2012

Vergrijzing biedt kansen, vereist verandering (NL)

Vergrijzing wordt in beleidsdiscussies vooral gezien als bedreiging: onhoudbaarheid van de AOW en pensioenen, te weinig handen aan het bed en een tekort aan onderwijzers voor de klas.

Read more

HCSS in the media

25 April 2012

PAC-3 systems in Tokyo: toothless defence?

Pyongyang’s ballistic missile test in April 2012, raised tensions in the region. The US, South-Korea and Japan all put their missile defence systems on high alert.

Read more

HCSS in the media

25 April 2012

Hoogleraar Rob de Wijk: ‘In mazzel geloof ik niet' (NL)

De loopbaan van...Rob de Wijk op intermediar.nl

Read more

News

21 September 2011

Maandag 26 september Haagsch Strategisch Beraad met als onderwerp Topsectoren in perspectief (NL)

De rol van innovatie voor een welvarend Nederland

Read more