About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

News - Column

Wilders legt rekening bij Henk, Ingrid en bij de AOW'ers (NL)

11 May 2012

Na de chaotische ondergang van de gedoogcoalitie was het in de Financial Times weer raak. De krant meende dat als Nederland, dat de afgelopen tijd zo heeft gehamerd op begrotingsdiscipline, er zelf een loopje mee neemt, de bodem wegvalt onder alle Europese begrotingsafspraken die bedoeld zijn om een nieuw Griekenland te voorkomen.

Wilders' opmerking dat hij de bezuinigingen niet voor zijn rekening kan nemen omdat hij zich geen dictaat door Brussel laat opleggen, bevestigt het beeld van een leugenachtige populist die de Nederlandse reputatie ten eigen bate op het spel zet en van Nederland het Griekenland aan de Noordzee maakt.

Leugenachtig, omdat hij in oktober 2011 instemde met de motie van het Kamerlid Slob naar aanleiding van het ongenoegen dat al die knoflooklanden de begrotingsregels aan hun laars lapten waardoor wij, fatsoensrakkers die onze zaakjes wel goed op orde hebben, de rekening kunnen betalen. De motie eiste 'dat afspraken over begrotingsdiscipline, sancties bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en de instelling van een Eurocommissaris als een minimumvoorwaarde moeten worden beschouwd voor de instemming van de Nederlandse regering met elk voorstel waarmee extra leningen of garanties vanuit Nederland gemoeid zijn.'

Kortom, Wilders hield zich niet aan zijn eigen afspraken en doet met het verwerpen van de het bezuinigingsakkoord en de drie- procentregel precies dat waarom de Grieken in de problemen kwamen. De Financial Times constateerde dat als Nederland zich niet aan de door ons in Brussel afgedwongen regels houdt, alle afspraken die de Europese Unie de afgelopen maanden heeft gemaakt in duigen kunnen vallen. Voeg dit bij de toegenomen politieke instabiliteit in Frankrijk waardoor de vrees is ontstaan dat de besmetting nu overslaat van Italië en Spanje naar dit land, en het is duidelijk dat de politieke crisis nu het hart van het Eurogebied heeft bereikt.

Het gevolg is dat de ondergang van de euro en de Europese Unie in zijn huidige vorm weer een stap dichterbij is gekomen. En dat allemaal omdat Wilders geen drie procent koopkrachtvermindering voor ouderen voor zijn rekening kon nemen. Als door Wilders' schuld de euro instort, zo rekende de ING-bank uit, krimpt de Nederlandse economie het eerste jaar met 9 procent en in het daarop volgende jaar nog eens met 3 procent. Dan is het de vraag of die AOW'ers überhaupt nog in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Vorige week melden de Clingendaelers Adriaan Schout en Jan Marinus Wiersma dat ik het helemaal verkeerd zag: de reputatie van Nederland staat niet op het spel. Want Nederland hamert volgens hen in Europa slechts op gemaakte afspraken en maakt zich daarom impopulair.

Na de gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde hoef ik mijn gelijk niet meer te bewijzen. Nederland is in de ogen van het buitenland weer wat onbetrouwbaarder geworden. Tel daarom maar minimaal vier miljard euro extra aan rentebetalingen door het verlies van de triple-A status op bij de bezuinigingen. Henk en Ingrid betalen samen met de AOW'ers de rekening wel.

Trouw

Experts on this news

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Related news

News

9 August 2012

Verhoging pensioenleeftijd alléén niet voldoende (NL)

De Nederlandse vergrijzing leidt bij ongewijzigd beleid tot toenemende kosten van de gezondheidszorg, de rijksbijdrage AOW en uiteindelijk tot onhoudbare overheidsfinanciën.

Read more

News

8 August 2012

Vergrijzing biedt kansen, vereist verandering (NL)

Vergrijzing wordt in beleidsdiscussies vooral gezien als bedreiging: onhoudbaarheid van de AOW en pensioenen, te weinig handen aan het bed en een tekort aan onderwijzers voor de klas.

Read more

Column

21 June 2012

Wilders en Roemer zijn Asterix en Obelix maar dan zonder toverdrank (NL)

Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Héél Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk.

Read more

News

16 May 2012

Realities of European Security

"Realities of European Security” is an invite-only seminar organised by the Dutch Senate on the future of the European defence policy

Read more

News

14 May 2012

2012 Security Jam Executive Summary

Just weeks ahead of the NATO summit in Chicago and the G8 summit in Camp David, the Security and Defence Agenda presents an executive summary of the 2012 Security Jam, a unique global brainstorm.

Read more

Column

2 May 2012

'Olieprijspolitiek Obama en Sarkozy is volksverlakkerij' (NL)

"Presidenten zetten strategische voorraden in om stemmen te winnen"

Read more

HCSS in the media

26 April 2012

Wie redt dat verpeste Westen? (NL)

In de mondiale strijd om macht en invloed verliest het Westen snel terrein. Dit vraagt om ingrijpen, maar de angst voor verlies voedt juist het populisme, dat de problemen verergert.

Read more

HCSS in the media

26 April 2012

Ons land verkeerd in crisis, ‘de welvaart van Nederland is in het geding’ (NL)

Interview met Rob de Wijk Radio 4

Read more

This article can be found in these programs:

Global Trends

13 October 2016

Bureau buitenland: botsing met Rusland

11 October 2016

OPEC-akkoord historisch, maar niet onverwacht

11 October 2016

Eigen gang gaan, kan niet straffeloos

Global Trends