About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Contouren van Conflict in de 21-ste Eeuw: Oriëntatie op een Ongewisse Toekomst

22 November 2012

Stephan de Spiegeleire en Tim Sweijs publiceerden het artikel Contouren van Conflict in de 21-ste Eeuw: Oriëntatie op een Ongewisse Toekomst in de Militaire Spectator, Jaargang 181, Nummer 11 - 2012. Dit artikel is gebaseerd op de studie van Stephan de Spiegeleire, Tim Sweijs en Tong Zhao, Contours of Conflict in the 21st Century (Den Haag: HCSS, 2011).

De auteurs, Tim Sweijs en Stephan de Spiegeleire, blikken in het artikel op de verschillende toekomst verkenningen die door defensieplanners worden gebruikt. Als tegenwicht tegen de vaak gebruikte 'harde modellen' wordt de Metafore methode toegepast op Chinees-, Engels- en Russischtalige studies om een beeld te presenteren over conflicten in de 21-ste eeuw.

Vanwege slechte ervaringen uit het verleden vertrouwen defensieplanners steeds minder op ‘harde modellen’ of technologische roadmaps om te voorspellen hoe conflicten er over tien, twintig jaar uit zullen zien. Een nieuwe benadering van toekomstverkenningen is in opmars. Metafore is hier een voorbeeld van. Metafore heeft niet de pretentie een eenduidige, alomvattende visie te geven op hoe de toekomst eruit zal zien, maar brengt verschillende toekomstperspectieven in kaart – ook tegenstrijdige. Metafore biedt zo een noodzakelijk tegenwicht tegen eenzijdige, etnocentrische en vaak deterministische voorspellingen die het huidige debat over veiligheid domineren. De auteurs hebben deze methode toegepast op Chinees-, Engels- en Russischtalige studies. Duidelijk is dat de spelregels van toekomstige conflicten zullen worden herschreven en dat defensieorganisaties zich zullen moeten aanpassen.

Experts on this report

Senior Analyst

Stephan De Spiegeleire

Stephan de Spiegeleire is senior scientist at HCSS. He has Master's degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA.

View profile

Strategic Analyst

Tim Sweijs

Tim Sweijs is a Senior Strategist. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for research projects in horizon scanning, conflict analysis, international and national security risk assessment, and capability development.

View profile