About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Counterinsurgency and Counterterrorism

18 July 2009

 Dit rapport is een eerste verkenning naar de toepasbaarheid van de grondbeginselen
van militaire counterinsurgency doctrines (COIN-doctrines) op de totstandkoming van
een nationale contraterrorisme doctrine (CTD). De probleemstelling van de studie luidt:
Doordat het (nog) ontbreekt aan een nationale contraterrorisme doctrine wordt in dit project onderzocht of (de ervaringen met) militaire counterinsurgency (COIN) Doctrines aanknopingspunten bieden voor terrorismebestrijding in Nederland, dat vooral antwoord moet geven op de uitdagingen van het internationale Jihadistische terrorisme.
Terrorisme is een tactiek die zowel door insurgent groups als door terroristische organisaties toegepast wordt. Het uitlokken van een volksopstand of het ondermijnen van
het bevoegde gezag kan in beide gevallen een doelstelling zijn. Hierdoor zijn beide organisaties conceptueel goed te vergelijken, kunnen lessen worden getrokken uit COINoperaties voor de bestrijding van terroristische organisaties en bieden COIN-doctrines aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een nationale CTD.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile