About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

De Staat van Nederland Innovatieland 2012

12 June 2012

Elke euro aan innovatie levert een veelvoud aan economische groei op. In tijden van economische stagnatie is het alleen al om die reden van belang dat investeringen in innovatie op peil blijven. Publicaties over hoe het met de innovatiekracht van Nederland gesteld is, over de impact en de toekomst van ons innovatiebeleid en over de noodzaak om meer en slimmer te innoveren, zien in groten getale het daglicht. Meten is ‘in’, maar wat meten we precies? En in hoeverre is meten ook daadwerkelijk (meer) weten? Hoe staat Nederland ervoor op innovatiegebied, is de vraag. Cijfers alleen zijn onvoldoende; juist in de samenhang van de feiten, de cijfers en hun interpretatie kunnen verklaringen, verbanden en patronen worden gevonden die leiden tot inzicht, steekhoudende conclusies en lessen voor de toekomst.

Deze eerste versie van De Staat van Nederland Innovatieland is tot stand gekomen vanuit de urgente behoefte om een beter en dieperliggend inzicht in innovatie in Nederland te krijgen. TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) hebben het initiatief genomen om deze nieuwe innovatiemonitor te introduceren.

De Staat van Nederland Innovatieland richt zich, in tegenstelling tot andere publicaties, op het meso-microsnijvlak van sectoren en bedrijven. Daarin wordt achtereenvolgens het vizier gericht op nieuwe groeiers en groeisectoren, nieuwe concurrenten en (het gebruik van) nieuwe kennis en technologie. Hoewel het belang van onderwijs, scholing en fundamenteel onderzoek voor innovatie sterk wordt benadrukt, gaat deze innovatiemonitor vooral in op hoe die kennis en vaardigheden vervolgens worden gebruikt om onze innovatie- en concurrentiekracht te vergroten.

Bovendien wordt innovatie in een internationale context geplaatst: wat komt erop ons af, en welke rol speelt innovatie om Nederland concurrerend te houden? Met de focus op sectoren en bedrijven voorziet deze monitor naar verwachting in een duidelijke behoefte. Het meet- en analyseniveau dat de monitor biedt, ontbreekt in andere rapporten en publicaties. Dit geldt ook voor de internationale dimensie.

Het rapport is als PDF te downloaden of te bestellen bij de Amsterdam University Press.

Experts on this report

Director of the Strategic Futures Program

Erik Frinking

Erik Frinking is the Director of the Strategic Futures Program at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University.

View profile

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile

Team leader Technology and Innovation

Tom van der Horst

Tom van der Horst is team leader technology and innovation within Strategy and Change.