About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

De Toekomst in alle Staten

14 November 2013

“De Toekomst in alle Staten” is een adviesrapport in opdracht van de Nederlandse regering en het anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving. De belangrijkste bevinding van deze studie is de volgende paradox: Overal ter wereld nemen conflicten af, maar aan de randen van Europa nemen instabiliteit en conflicten juist toe.

Positief is dat het aantal en de omvang van conflicten historisch gezien momenteel klein is. Democratie blijft zich als staatsvorm verspreiden en het welvaartspeil van de wereldbevolking is in de afgelopen twintig jaar ruim verdubbeld. De wereld wordt verder gekenmerkt door een grote, in de geschiedenis ongeëvenaarde, verwevenheid op politiek, economisch, ecologisch, technologisch, sociaal en cultureel vlak.

De afgelopen twee jaar is de dalende trend van conflicten echter doorbroken door het geweld in Libië, Syrië en Mali. Deze conflicten reiken tot aan de Europese buitengrenzen. Instabiliteit komt dus dichterbij. Omdat de Verenigde Staten zijn buitenlandsbeleid meer op de Grote en Indische Oceaan richt, zal Europa meer dan voorheen in haar eigen veiligheid moeten voorzien.

Een andere belangrijke constatering is dat de komende jaren de geopolitieke agenda beheerst zal worden door grondstoffen. Dat de toegang tot grondstoffen tot belangentegenstellingen zal leiden is niet alleen een Westerse gedachte. HCSS heeft dezelfde conclusie vastgesteld op basis van Chinese, Russische en Turkse toekomststudies. Hierbij spelen de toenemende assertiviteit van Rusland en China, de ontwikkelingen rond de Europese integratie en de instabiliteit in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke rol. Wat gaan de machtsblokken in de huidige multipolaire wereld doen om zich te verzekeren van voldoende grondstoffen? Op welke wijze zullen zij een rol trachten te spelen in het grondstofrijke Afrika? Weet Europa zich tijdig te herpakken om een meer serieuze rol te spelen in dit globale machtsspel?

De veiligheidssituatie vertoont dus gelijktijdige positieve en negatieve bewegingen. Er is sprake van fundamentele onzekerheid over hoe de wereld zich ontwikkelt en welke kansen en bedreigingen dat voor Nederland oplevert. In het recente verleden toonden grote gebeurtenissen als de Arabische opstanden en de kernramp van Fukushima aan dat het speelveld elke dag opnieuw onvoorspelbaar is en drastisch kan veranderen. Het buitenland- en veiligheidsbeleid dat past bij de onzekere, soms volatiele veiligheidsomgeving wordt gekenmerkt door robuustheid en adaptiviteit.

Via de Download button rechts op deze pagina kunt u het rapport downloaden.

Download de Annex bij dit rapport hier.

Experts on this report

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile

Senior Analyst

Stephan De Spiegeleire

Stephan de Spiegeleire is senior scientist at HCSS. He has Master's degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA.

View profile

Strategic Analyst

Artur Usanov

Artur Usanov is a strategic analyst at HCSS. He is also currently finishing his doctoral dissertation in policy analysis at the Pardee RAND Graduate School.

View profile

Strategic Analyst

Eline Chivot

Eline Chivot is a strategic analyst at HCSS. Her research projects typically focus on horizon scanning and global trends related to broad security, defense, economic and societal issues.

Strategic Analyst

Joshua Polchar

Joshua Polchar is a strategic analyst at HCSS. He specializes in diversity and inclusion, governance, and resources. He created the LGBT Military Index, and is developing a strategic vision for inclusion in armed forces.

Strategic Analyst

Maarten Gehem

Maarten Gehem is a strategic analyst at HCSS. He specializes in cyber security, politics in the Middle East and North Africa, and nuclear security issues.

Subject Matter Expert

Peter Wijninga

Colonel Peter Wijninga (RNLAF) is a subject matter expert at HCSS where he focuses on international and national security issues, international relations and defence planning.

View profile

Strategic Analyst

Tim Sweijs

Tim Sweijs is a Senior Strategist. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for research projects in horizon scanning, conflict analysis, international and national security risk assessment, and capability development.

View profile