About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Denk- en datamodel Suspicious Signs

1 July 2006

 In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en het raamwerk voor de nadere analyse van de onderzoeksopdracht beschreven. Om te kunnen bepalen welke data (mogelijk) relevant zijn om suspicious signs te kunnen onderkennen, is het van belang een denkmodel ter beschikking te hebben. Het denkmodel gaat uit van een pro-actieve
benaderingswijze, om een risico’s voor personen en objecten te kunnen inschatten. Er wordt dus niet uitgegaan van het reageren op dreigingen, maar van een brede analyse
van potentiële dreigingen zodat preventief of pre-emptief kan worden gehandeld. Voor het onderzoek is ook een datamodel ontwikkeld dat TNO al grotendeels in eerder onderzoek had ontwikkeld. Het gaat hier om het dataverwerkingsprogramma PARANOID. Het denkmodel en het datamodel worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt en toegelicht.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Deputy Director, Market and Operations

Michel Rademaker

Michel Rademaker is a senior policy analyst and deputy director of HCSS. He has a degree in Transport and Logistics, obtained at the University of Tilburg.

View profile