About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Een verkenning van militaire en veiligheidspolitieke trends in relatie tot airpower

1 March 2005

 De vervanging van de F-16 wordt omgeven door vraagstukken over de toekomstige
aard en locatie van oorlogen, over de toekomstige inbedding van de Nederlandse
krijgsmacht in internationale structuren, over de verschuivingen in het  veiligheidspolitieke denken in de VS en in Europa, en over de technologische
ontwikkelingen, zowel aan eigen zijde als aan de kant van mogelijke tegenstanders. 
 
Ook de vraag over het aantal te verwerven jachtvliegtuigen ter vervanging van de F-16 staat niet los van deze ontwikkelingen. Ter ondersteuning van het beslissingsproces rond dit vraagstuk is in deze studie aandacht besteed aan de volgende onderwerpen/vragen.

• Beschrijving van de mondiale, geografische en politieke context en trends waarin het jachtvliegtuig een rol heeft. Nadruk op de conflicten in de wereld en de transformatie van de NAVO (NATO Response Force) en de EU;
• Een niet geclassificeerde beschouwing van de dreigingsanalyse van de MIVD;
• Het ‘aandeel’ van het jachtvliegtuig in conflicten in de tijd. Internationale beschouwing van trends van multi-role jachtvliegtuigen;
• Trends in de fasen van een conflict waarin het jachtvliegtuig wordt ingezet en de positie daarvan in het geweldsspectrum;
• Historische studie naar het (kwalitatieve) aandeel van de Nederlandse F-16 in conflicten;
• Verklaring van de gevonden trends;
• Trends van het aantal jachtvliegtuigen in de EU in de tijd gezien met onderscheid tussen ‘verouderde’ en ‘bruikbare’ toestellen en onderscheid tussen single- en multi-role toestellen;
• Prognose tabel met aantallen jachtvliegtuigen per type in 2025 voor die landen die meedoen met de JSF ontwikkeling. Landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Turkije en de UK;
• Trends in de daling van het aantal jachtvliegtuigen per land per type toestel en de verhouding met de trends voor andere grote wapensystemen van de KL en de KM;
• De mogelijke invloed van trends op het gebied van payload/range en CEP (= Circular Error Probable) op vlootgroottes; 
• De mogelijke invloed van trends op het gebied van hoeveelheid precisiemunitie (in gewicht) per conflict op vlootgrootte;
• Opsomming van overige factoren die de benodigde vlootgrootte vergroten en
verkleinen inclusief verklaring.

Experts on this report

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile