About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Geen maritieme macht zonder maritieme kunde

20 December 2011

De Nederlandse economie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland. Niet minder dan 70% van ons nationaal inkomen wordt buiten de landsgrenzen verdiend. Nederland is de 16e economie van de wereld, de 7e exportnatie en de 3e mondiale investeerder. Nederland heeft grote belangen in het buitenland. Deze internationale positie schept verplichtingen naar de eigen bevolking en buitenlandse partners. Daarbij komt dat de internationale veiligheidssituatie onvoorspelbaarder is dan ooit. De regering heeft om die reden terecht gekozen voor een “veelzijdig inzetbare krijgsmacht met het daarbij behorende ambitieniveau”. Zo moeten de Nederlandse belangen in een onzekere en onveilige wereld worden beschermd. Tegelijkertijd moet de defensieorganisatie de komende jaren majeure bezuinigingen doorvoeren. Defensie zit in de lastige positie dat er hogere eisen dan ooit aan de krijgsmacht worden gesteld, maar dat de budgetten afnemen. Dit dilemma kan niet op de traditionele wijze worden opgelost. Defensie zal ‘slimmer’ moeten gaan werken.

For the complete report see the PDF file.

Press Release

Experts on this report

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile