About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Jihadistisch terroristische aanslagen in de EU, 2004-2011

8 May 2013

Doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de complexiteit van jihadistisch geïnspireerde terroristische (verijdelde) aanslagen, karakteristieken van daders die achter de aanslagen zitten en de relatie tussen complexiteit en daderkarakteristieken. Ook heeft dit onderzoek tot doel het in kaart brengen van veranderingen die zich in de complexiteit van aanslagen, in daderkarakteristieken en de relatie daartussen hebben voorgedaan.

Het hele rapport is als PDF te downloaden.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile