About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten

18 February 2011

Het regeerakkoord tussen VVD en CDA stelt dat in een open wereldeconomie versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie essentieel is. De ontwikkeling en groei van de economie vormen de basis van onze werkgelegenheid, welvaart en voorzieningen. Nederland beschikt hierbij over een goede uitgangspositie. Nederland heeft immers bedrijven en sectoren die wereldwijd opereren en exporteren, een goede ligging en gunstig vestigingsklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking.

De ambitie is deze positie voor de toekomst te verzekeren en uit te breiden.
Hiertoe ontwikkelt de overheid een integrale agenda voor het versterken van  de belangrijkste economische gebieden waarop Nederland mondiale concurrentiekracht heeft of kan bewerkstellingen, de zogenaamde topsectoren.

Het faciliteren en stimuleren van innovatie op die gebieden is hierbij een belangrijke pijler. Innovatie - van middelen, structuren en processen - is een belangrijk instrument om mee te kunnen gaan met veranderingen die op ons afkomen; maar ook, op goed gekozen speerpunten, deze veranderingen voor te zijn en te vormen. Bij het bepalen van de (toekomstige) positie van Nederland in een competitieve, sterk dynamische wereld is het inspelen om deze veranderende omstandigheden van groot belang. Lukt dat niet dan wordt Nederland, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, de verliezer van het geopolitieke spel dat zich voltrekt.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Director of the Strategic Futures Program

Erik Frinking

Erik Frinking is the Director of the Strategic Futures Program at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University.

View profile

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile

Team leader for Economy and Society

Govert Gijsbers

Govert Gijsbers studied at the Free University in Amsterdam and obtained his PhD at Erasmus University Rotterdam in 2009.

Team leader Sustainability

Rob Weterings

Rob Weterings is team leader sustainability within Strategy and Change.

Team leader Technology and Innovation

Tom van der Horst

Tom van der Horst is team leader technology and innovation within Strategy and Change.