About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Pas op de plaats voor Defensie

12 August 2010

Bij nieuwe aanslagen op de defensiebegroting kan de Nederlandse krijgsmacht zijn grondwettelijke aken niet meer geloofwaardig uitvoeren, terwijl de internationale veiligheidssituatie juist nieuwe investeringen in het expeditionaire vermogen van de krijgsmacht eist. Omdat nieuwe investeringen gezien de staat van de overheidsfinanciën uitgesloten lijken, moet minimaal worden ingezet op behoud van de huidige omvang van het budget en zullen de noodzakelijke aanpassingen van de krijgsmacht door herschikkingen binnen dit budget moeten worden bekostigd. Dit is, kort samengevat de conclusie van deze studie over de toekomst van de Nederlandse Defensie.

Deze conclusie erkent dat Nederland de komende jaren voor een grote uitdaging staat. De staatsschuld moet worden teruggebracht. De overheidsuitgaven moeten worden beperkt. Tegelijkertijd moet de economische groei worden gestimuleerd. Dat laatste eist politieke erkenning dat de Nederlandse open economie afhankelijk is van het buitenland. Een stabiele veiligheidssituatie en een goed functionerende internationale rechtsorde, zijn naast goede betrekkingen met de belangrijkste handelspartners en bondgenoten, van vitaal belang voor de groei van de Nederlandse economie. Ook dient te worden erkend dat de krijgsmacht een belangrijke rol speelt bij het veiligstellen van dit Nederlandse belang, maar dat deze rol steeds moeilijker vervuld kan worden omdat de defensiebegroting al sinds 1990 sterk onder druk staat.

Fundamenteel voor elk besluit over de toekomst van de krijgsmacht is dat de toekomstige internationale veiligheidssituatie onvoorspelbaarder is dan ooit. Zeker is dat de macht van het westen erodeert, die van opkomende grootmachten toeneemt en dat fricties tussen landen eerder toe- dan af zullen nemen. Dit komt ondermeer door veiligheidsrisico’s die het gevolg zijn van een multipolaire wereld, klimaatverandering, toenemende schaarste aan energie en grondstoffen en de bedreiging van handelsroutes door niet-statelijke actoren.

De financiële crisis versnelt enerzijds het ontstaan van veiligheidsrisico’s en beperkt anderzijds het vermogen van het Westen deze tegen te gaan. En dat terwijl deze veiligheidsrisico’s pleiten voor versterking van de kwalitatief hoogwaardige, expeditionaire en multifunctionele krijgsmacht waarover Nederland nu beschikt. Want alleen een breed inzetbare krijgsmacht biedt de politiek de noodzakelijke verscheidenheid aan militaire opties ter ondersteuning van het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Director of the Security Program

Frank Bekkers

Frank Bekkers is Director of the Program Security. He is also theme leader of the Strategy and Change Program.

View profile