About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem

17 February 2012

Mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, voor ons werk, om sociale redenen en om ons te ontspannen. Het is een pijler van welvaart en welzijn van onze handelsnatie, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor economie, mens en milieu. Denk aan de dagelijkse files, problemen met verkeersveiligheid, geluidsoverlast en schadelijke emissies, een stijgend energiegebruik, een toenemende druk op ruimte en grondstoffen.

Deze studie schetst de grootste uitdaging voor ons mobiliteitssysteem in de komende 10 jaar: om de groeiende behoefte aan verplaatsing van mensen en goederen te accommoderen op een betrouwbare, betaalbare, schone, stille en veilige manier. Technologische innovatie is hiervoor nodig, maar op zichzelf ontoereikend. In de kern gaat het om een ingrijpende verandering van de wijze waarop wij voorzien in de behoefte tot het verplaatsen van mensen en goederen.

Door gebruik te maken van systeemdynamische modellen zijn in deze studie drie ‘game changers’ geïdentificeerd: drie noodzakelijke trendbreuken in ons mobiliteitssysteem. Allereerst dient mobiliteit te worden losgekoppeld worden van economische groei, zodat meer welvaart niet vanzelfsprekend meer transport oplevert. Ten tweede kan onze weginfrastructuur slimmer benut worden. Ten derde is de toekomst aan voertuigen waarmee we ons schoner en stiller kunnen voortbewegen. Dit zijn de drie hoofdlijnen van een transitieprogramma waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun initiatieven bundelen en elk vanuit de eigen rol en expertise maximaal bijdragen.

Om het hele rapport te lezen, download het rapport als PDF.

Experts on this report

Team leader Sustainability

Rob Weterings

Rob Weterings is team leader sustainability within Strategy and Change.