About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Threat Analysis Economic Crisis

15 June 2009

 Eind 2008 hebben het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en het Instituut voor Veiligheids en Crisismanagement (COT) een dreigingsanalyse van de financiële crisis opgesteld. In die notitie werden de mogelijke consequenties van de huidige financiële crisis voor de nationale veiligheid en het crisismanagement in Nederland in kaart gebracht. De analyse richtte zich op hoe de crisis een aantal bredere geopolitieke ontwikkelingen kan versterken en gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De resultaten van deze analyse zijn in de Denktank Nationale Veiligheid besproken.

Inmiddels heeft de financiële crisis een globale economische recessie in gang gezet. Daarnaast heeft zich nu voor het eerst in 40 jaar een grieppandemie gemanifesteerd. Deze simultane ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de eerdere analyse.
In dit rapport geven we een inhoudelijke analyse van de meest cruciale ontwikkelingen voor de nationale veiligheid en een eerste voorlopige beschrijving van de feiten die zich voordoen. Dat laatste onderdeel is nog verre van compleet en noodzaakt tot verdergaand onderzoek.

Experts on this report

Director

Rob de Wijk

Rob de Wijk is the founder and non-executive director of HCSS. He studied Contemporary History and International Relations in Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.

View profile

Director of the Strategic Futures Program

Erik Frinking

Erik Frinking is the Director of the Strategic Futures Program at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University.

View profile