About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Towards a new concept for civil-military cooperation during stabilization operations

20 March 2007

 In dit rapport analyseert de auteur de ontwikkeling van civiel-militaire samenwerking (CIMIC) als concept en in de militaire praktijk van de laatste tien jaar. Ondanks een erkenning van het belang van CIMIC is het concept zowel in de NAVO doctrine als in het Nederlandse beleid lange tijd gemarginaliseerd tot een ondersteunende, zelfs ondergeschikte rol. De NAVO koos tien jaar geleden namelijk voor het CIMIC concept civiel-militaire samenwerking tijdens conventionele militaire operaties als uitgangspunt. 

De Alliantie probeerde CIMIC zoals dit tijdens de Koude Oorlog reeds bestond aan te passen aan vredesmissies zoals die werden uitgevoerd in Bosnië en Kosovo.
Veel dichter bij de hedendaagse operationele praktijk staat echter civiel-militaire samenwerking bij het bestrijden van een irreguliere tegenstander (counterinsurgency operaties). Anders dan CIMIC bij conventionele militaire operaties neemt civielmilitaire samenwerking een centrale rol in bij counterinsurgency en
vredesondersteunende operaties, die in dit rapport gezamenlijk worden aangeduid als stabilisatieoperaties.