About News Products & services Clients & partners Jobs Contact Experts

Report

Tussen Gouden Bergen en Groene Business. Systeemverkenning van een bio-based economy

21 December 2012

Deze verkenning vertrekt vanuit trends en ontwikkelingen in de wereld en kijkt vervolgens naar de consequenties voor Europa en Nederland. Dit ‘van buiten naar binnen’ perspectief contrasteert met veel andere analyses die doorgaans vertrekken vanuit de kansen voor bio-based processen en producten en vooral ingaan op de 'gewenste' maatschappelijke context.

Gekeken is enerzijds naar globale maatschappelijke trends en anderzijds naar specifieke sleutelactiviteiten binnen het Nederlandse innovatiesysteem. De verkenning gaat met deze benadering niet alleen in op de mondiale en Europese context, maar analyseert ook op systematische wijze de sterkten en zwakten binnen het Nederlandse innovatiesysteem.

De trendanalyse laat zien dat een groot aantal trends en ontwikkelingen direct of indirect de ontwikkeling van de bio-based economie beïnvloedt.

Een belangrijk deel van die trends is de komende jaren robuust: de groei van de wereldbevolking, een wereldwijde toename van de vraag naar grondstoffen, energie, voedsel en water, toenemende aandacht voor grondstofefficiëntie, recycling van reststromen en materiaalketenbeheer bij bedrijven, stijgend milieubewustzijn van consumenten. Deze robuuste trends bieden duidelijke kansen voor de ontwikkeling van een economie gebaseerd op vernieuwbare grondstoffen. Maar zonder aanvullende prikkels zijn deze trends onvoldoende krachtig om de bio-based economie aan te kunnen jagen en breed te kunnen uitrollen.

Experts on this report

Team leader Sustainability

Rob Weterings

Rob Weterings is team leader sustainability within Strategy and Change.

Strategic Analyst

Marjolein de Ridder

Marjolein de Ridder is a strategic analyst at HCSS. She holds a degree in Political Science from the University of Leuven and a Master’s degree in International Relations and Diplomacy from Leiden University and the Clingendael Institute.

Downloads:

Download report as PDF

This report can be found in these programs:

Resources

11 July 2016

The circular economy and developing countries

20 April 2016

Het fossiele dilemma van Rotterdam

19 January 2016

Materials in the Dutch Economy

Resources