Resources

News

Column

“South Stream wordt inzet van een hevige strijd”

31 July 2014

“South Stream wordt inzet van een hevige strijd”

In een vorige column stelde ik dat energiepolitiek voor ons Europeanen steeds minder handelspolitiek wordt, maar steeds meer geopolitiek. Die constatering deed ik naar aanleiding van de aansluiting van de Krim bij Rusland. Mijn constatering is door het neerhalen van de MH17 helaas alleen maar actueler geworden. Dat de energiepolitiek ten opzichte van Rusland niet meer op dezelfde leest kan worden geschoeid als voorheen is nu onontkoombaar.

Read more

HCSS in the media

Hoe wordt Europa onafhankelijk van Russische energie?

29 July 2014

Hoe wordt Europa onafhankelijk van Russische energie?

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben Europa ertoe gedwongen de relatie met Rusland te heroverwegen. Energie is hierbij het belangrijkste dossier. Europa wil minder afhankelijk worden van Rusland. De vraag is echter hoe.

Read more

News

Report: Why are Pivot States so Pivotal? The Role of Pivot States in Regional and Global Security

9 July 2014

Report: Why are Pivot States so Pivotal? The Role of Pivot States in Regional and Global Security

Who are the real kingmakers in global security affairs? Journalists and historians alike tend to focus on great powers. Great powers, after all, are involved in the lion share of interstate crises and conflicts around the globe. But a closer look reveals that great powers’ interests generally collide and clash over those countries ‘caught in the middle’.

Read more

News

The Geopolitics of Phosphorous Resources: Marjolein de Ridder speaks at ICPC

2 July 2014

The Geopolitics of Phosphorous Resources: Marjolein de Ridder speaks at ICPC

Phosphates have long been crucial for food, environmental and social stability, and recently, sustainability concerns have brought phosphate to the fore as a major challenge for Europe.

Read more

More news

Rusland draait gaskraan naar Oekraïne dicht.

16 June 2014

Rusland draait gaskraan naar Oekraïne dicht.

HCSS in the media

HSD Cafés

13 May 2014

HSD Cafés

News

Lezing 08-05-2014

8 May 2014

Lezing 08-05-2014

News

7 year anniversary HCSS

27 March 2014

7 year anniversary HCSS

News

Trouble brewing in Europe’s backyard

17 March 2014

Trouble brewing in Europe’s backyard

HCSS in the media

De prijs van aardgas en waaruit bestaan de kosten

18 February 2014

De prijs van aardgas en waaruit bestaan de kosten

HCSS in the media

Global Trends 2030

18 February 2014

Global Trends 2030

News