Resources

Reports

20 April 2016

Het fossiele dilemma van Rotterdam

Onlangs startte Minister Kamp een ‘maatschappelijke energiedialoog’. De Nederlandse energievoorziening staat immers voor belangrijke keuzes om de noodzakelijke emissiereductie te bereiken en verdergaande vergroening in de toekomst vorm te geven. Rotterdam speelt daarin met zijn raffinaderijen, doorvoer van kolen en chemische industrie een centrale rol. De haven bereidt zich voor op zowel groei van fossiel, die mogelijk wordt door afvang en opslag van CO2, als van groene opties. Dat lijkt op dit moment een verstandige strategie, want de concurrentievoordelen van Rotterdam met name bij fossiel zijn groot. Maar als de vraag naar fossiele energiebronnen sneller afneemt dan verwacht, dan kan Rotterdam met deze ‘én-én strategie’ in een zelfde situatie terecht komen als eerder Detroit of Kodak.

Read more

19 January 2016

Materials in the Dutch Economy

The Ministry of Economic Affairs asked a consortium comprising of TNO, EY, NEVI
(Dutch Association of Purchasing Management), HCSS and Leiden University/CML
to conduct a study to examine the extent to which the Dutch economy depends on
the supply of 64 abiotic raw materials (minerals and metals) and consequently
make this data available for use by the Dutch business community.

Read more

26 October 2015

Beeft de Grond onder de Voeten van de Gasrotonde?

In een nieuw rapport pleiten TNO, HCSS en Trinomics voor een heldere overheidsvisie op de toekomst van aardgas in ons land. Een dergelijke visie geeft inhoud aan de slogan ‘gas als transitiebrandstof’. Immers, enkel wanneer er een duidelijke einddatum is voor de winning van aardgas in Nederland, de Gasrotonde een op- en afbouwstrategie kent, en helder is dat de resterende gasbaten daadwerkelijk worden besteed aan vergroening kan energietransitie op gedegen en verantwoorde wijze kracht bij worden gezet.

Read more

19 October 2015

Deep sea mining: hitting the bottom or taking off?

This paper is published following the seminar on Deep Sea Mining on 8 July 2015, organized by the COE-Resources in cooperation with IHC Mining. It discusses the strategic relevance and economic potential of deep-sea
mining, the geopolitical context, legal constraints as well as the environmental
concerns in particular for the Netherlands.

Read more

More reports

16 December 2014

The Global Resource Nexus

30 September 2014

Time to wake up

11 February 2014

The Geopolitics of Shale Gas

6 January 2014

No blood for oil?

25 October 2012

New Players New Game?

6 June 2012

Futures for Copper

1 January 2010

Scarcity of Minerals

1 October 2009

Future Issue: The Arctic