News

Documentaire: Robotisering bij de Nederlandse Landmacht

March 10th 2021 - 20:00
Robotisering bij de Nederlandse Landmacht

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) heeft in samenwerking met de Nederlandse Landmacht een documentaire ontwikkeld die het fenomeen Robotic and Autonomous Systems (RAS) toelicht, de wijze waarop de Landmacht daarmee experimenteert, wat in de praktijk toepassingen (kunnen) zijn en de dilemma’s en ethische vraagstukken die spelen. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan een genuanceerd en gewogen beeld over de ontwikkelingen en de inzet van RAS binnen de Landmacht. Ook wordt hiermee de framing dat RAS allemaal ‘Killerbots’ zijn wat tegenwicht geboden.

Deze documentaire vormt onderdeel van een door HCSS geleid tweejarig project waarin veel meer activiteiten hebben plaatsgevonden. Zo zijn er HCSS-rapporten van de verschillende onderzoeken gepubliceerd (oa. over Operationele inzet, Ethische vraagstukken, Proliferatie en Kortcyclisch innoveren en Implementatie) en er zijn meerdere expertsessies gehouden, een vijftal podcasts geproduceerd en in samenwerking met BNR De Strateeg uitgezonden, en er zijn tal van nationale en internationale stakeholders van binnen en van buiten defensie in verschillende vormen betrokken geweest.

Bekijk de documentaire hieronder (of via YouTube): 

Productie: LVB

Op 10 maart organiseerde HCSS een online paneldiscussie tussen parlementariërs Sven Koopmans (VVD) en Bram van Ojik (GroenLinks) o.l.v. BNR-journalist en presentator Paul van Liempt, over het gebruik van Robotica & Autonome Systemen door de Koninklijke Landmacht. C-CLAS LGen. Martin Wijnen gaf een introductie.

Bekijk het de livestream hier terug:

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), in collaboration with the Dutch Army, has developed a documentary that explains the phenomenon of Robotic and Autonomous Systems (RAS). We look at the way in which the Army is experimenting with RAS, how it can be applied in practice and the dilemmas and ethical issues involved. We show a nuanced and objective picture of the developments and the deployment of RAS within the Army, while also offering some counterbalance to the framing that RAS are all "Killerbots". This documentary is part of a two-year project led by HCSS, which has led to various studies (including on Operational deployment, Ethical issues, Proliferation and Short-cycle innovation and Implementation) and numerous expert sessions and several podcasts in collaboration with BNR.

The documentary is in Dutch, but you can watch it with English subtitles on our YouTube channel

Michel Rademaker is the deputy Director of HCSS. He has fifteen years of hands-on experience as an officer in The Royal Netherlands Army, where he held various military operational and staff posts and also served a term in former Yugoslavia. He has a masters degree obtained at the University of Tilburg. After leaving the armed forces, Mr. Rademaker went on to work at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) as a project and program manager and senior policy advisor on security topics for ten years. Eg. as NATO RTO project leader, he and his team developed serious gaming assessment methods and conducted several assessments of security technologies, and worked on numerous strategic security topics.
Patrick Bolder is an officer in the Royal Netherlands Air Force. Since January 2019 he is seconded to The Hague Centre for Strategic Studies. His expertise lies in all Defence matters, with a focus on Military Space, Unmanned systems, European Defence issues and Nuclear Policy.
Patrick Willemsen is the Communications Officer of HCSS, in charge of all communication, PR, publications, social media and press contacts, as well as special projects such as the BNR podcast De Strateeg, Studio HCSS and the RAS documentary.