Podcast

HCSS Podcast: De Toekomst van de Landmacht met Meike Wolf

November 1st 2019 - 15:26

Majoor Meike Wolf was afgelopen maand te gast bij onze podcast “De Toekomst van de Landmacht”. Ze ging met gastheer Tim Sweijs in gesprek over het inzetten van sociale wetenschappen binnen het Ministerie van Defensie. Voorop staat Meike’s intentie om de positie van de specialist binnen de organisatie te versterken, om de operaties van de Krijgsmacht efficiënter te maken door middel van écht begrip over de denkwijze van de mensen in het inzetgebied. Hoe wil ze dat doen? Trainingen, een door Defensie aangeboden Bachelor of Master en een algemeen carrièreperspectief voor de specialist.

Hieronder Meike Wolf in vijf quotes:

"Het is de mens en alles wat de mens beweegt; zijn percepties, denkbeelden, gedrag, normen en waarden, die mens staat altijd centraal in onze militaire operaties, in alles wat we doen. Dus het is ontzettend belangrijk dat we beter leren communiceren, en begrijpen wat de mens beweegt.”

"Er zou echt een andere balans moeten komen tussen bepaalde informatiestromen die we hebben, en die we ook gebruiken voor zowel de planning als uitvoering van operaties. Als we beter in staat zijn om de mens te begrijpen en bijbehorende informatie te verzamelen, kunnen we van situational awareness naar daadwerkelijke situational understanding."

"Ik was afgelopen zomer op vakantie in Rio de Janeiro, een ontzettend grote stad met veel mensen dicht op elkaar. Ik dacht ‘jeetje’, als we in de toekomst in dit soort stedelijke gebieden moeten opereren moeten we veel beter begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, en hoe we dat kunnen beïnvloeden ten behoeve van onze militaire operaties."

“Defensie heeft als organisatie het mandaat en de capaciteiten om geweld te gebruiken, maar iedere commandant zal een weloverwogen beslissing maken voordat ze dat inzetten. Ik denk dat een capaciteit zoals deze een betere beeldvorming en wellicht andere handelingsopties aan die commandant om geweld te voorkomen.”

“Ik zou aan de slag willen voor dit soort groepen collega’s met het aanbieden van een Bachelor dan wel een Master in de sociale wetenschappen."


Luister de podcast op Soundcloud, Spotify of Youtube.

Video Embed
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.