Report

Kansrijke Integratie Mens-Technologie Binnen Defensie

February 17th 2021 - 07:56
Integratie Mens-Technologie Defensie web

Geopolitieke verhoudingen verharden en dreigingen nemen toe in aantal, variëteit en complexiteit. De Defensievisie 2035 stelt dat het groeiende beroep dat in de komende jaren op Defensie wordt gedaan en de beschikbare middelen nu niet op elkaar aansluiten. Defensie kampt met een structureel tekort aan personeel, zowel wat betreft de kwantitatieve personele vulling, als de kwalitatieve vulling; dit vormt een van de belangrijkste risico’s voor Defensie. De integratie van mens en technologie biedt hier een mogelijke oplossing.

Het verder ontwikkelen van een technologisch hoogwaardige defensieorganisatie moet erop gericht zijn om de arbeidsproductiviteit en daarmee de effectiviteit te verhogen. Technologie kan worden ingezet om defensiepersoneel te ondersteunen juist in die rollen waar een tekort is, zoals vliegers of technische en geneeskundige rollen. Automatisering, digitalisering en robotisering bieden kansen om een deel van het routineuze, vieze en gevaarlijke werk over te nemen. Tegelijkertijd kunnen mensen worden ingezet daar waar zij de meeste meerwaarde hebben: waar interactie, inlevingsvermogen en ethische afwegingen van belang zijn.

De integratie tussen mens en technologie kan dus leiden tot meer effectief inzet van beperkte middelen om de arbeidsproductiviteit van defensiepersoneel te verhogen. Dit betekent echter niet dat Defensie een organisatie van hoogopgeleide of technische mensen moet gaan worden. Juist de integratie met technologie maakt het mogelijk om laag of andersopgeleide mensen meer effectief in te zetten, en vergroot daarmee de wervingspool voor Defensie.

Om deze voordelen te realiseren, is het nodig om de kansrijke gebieden te identificeren waar technologische modernisering het meest de arbeidsproductiviteit kan vergroten.

Download het rapport hier

***

Dit document vormt de eindrapportage van het Beleidsonderzoek Arbeidsextensieve Technologische Oplossingen dat in opdracht van de DG Beleid van het Ministerie van Defensie in de periode september-december 2020 door het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en PricewaterhouseCoopers Nederland (PwC) is uitgevoerd.

Auteurs: Frank Bekkers (HCSS) en Sanne Maas (PwC), met bijdragen van Naveen Srivatsav (PwC) en Dorith Kool (HCSS).

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.
Dorith Kool is a Strategic Analyst at HCSS, where she contributes to projects commissioned by the Dutch Ministries of Defence and Foreign Affairs. Her primary interest and expertise lie in contemporary conflict dynamics and the role of the armed forces, with a special interest in the security implications of climate change.  Among other topics, she has conducted research on the nexus between water and conflict in Iraq, the security sector in fragile states, civil-military relations, and migration. She also has experience working as an Arabic translator.